rozmiar czcionki: A | A | A

Za nami XII Święto Województwa Dolnośląskiego

18.10.2021 09:11 09:11

W sobotę, 16 października, obchodziliśmy kolejne Święto Województwa Dolnośląskiego. To szczególny dzień, który jest okazją do integracji mieszkańców naszego regionu i wyróżnienia osób działających na rzecz jego rozwoju.

- Dzisiejsze święto i jego symbolika łączy wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska, który jest naszym wspólnym dobrem. Ostatnie lata były dla naszego regionu bardzo pomyślne. Mamy nieskrywane powody do satysfakcji. Z podniesioną głową możemy mówić o naszych sukcesach, które obejmują m.in. dynamiczny rozwój kolei, dróg, na mapie naszego regionu nieustannie pojawiają się nowe inwestycje. Sukcesy te wynikają z pracowitości i kreatywności Dolnoślązaków oraz współpracy samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami, środowiskami naukowymi oraz z rządem – mówił marszałek Cezary Przybylski.


Święto Województwa zostało ustanowione w 2010 roku i jest obchodzone w dniu św. Jadwigi, patronki Dolnego Śląska. Jak co roku w ramach obchodów władze regionu spotkały się podczas uroczystej sesji sejmiku województwa, która tym razem odbyła się w Operze Wrocławskiej. Tradycją Święta Województwa jest także nadanie tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska Civi Honorario. To wyróżnienie jest przyznawane osobom, które swoją postawą życiową i pracą przyczyniły się do kształtowania tożsamości regionalnej oraz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Dolnego Śląska.


Honorową Obywatelką Dolnego śląska została Andżelika Borys - Prezes Stowarzyszenia Polaków na Białorusi. A Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA otrzymał Związek Polaków na Białorusi, za całokształt jego działalności na rzecz Polaków mieszkających na Białorusi. Tytuł Honorowej Obywatelki Dolnego Śląska „CIVI HONORARIO” jest wyrazem najwyższego uznania działaczki mniejszości polskiej i polskiej patriotki, która swoją postawą i obroną polskich wartości zasługuje na najwyższy szacunek.


Za rok 2020 Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał indywidualne i zbiorowe Nagrody Kulturalne SILESIA: Christopherowi Nowickiemu, Janowi Bortkiewiczowi, Chórowi Cantabile oraz Zespołowi Tańca Narodowego i Estradowego „Krąg”. Dodatkowo, za rok 2021, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał indywidualne Nagrody Kulturalne SILESIA: Annie Kołodziejczyk, Magdalenie Grzybowskiej, Magdalenie Gazur, Jackowi Kosowii Tomaszowi Mikołajczakowi, Mai Wolińskiej i Marcinowi Rupocińskiemu i Dariuszowi Jarosowi.


Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Za szczególne osiągnięcia dla regionu” z rąk marszałka odebrał profesor Marcin Drąg, a złotymi Odznakami Honorowymi Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego wyróżniono Grażynę Bernatowicz, Ewę Mańkowską, Grażynę Orłowską-Sondej, Dolnośląską Izbę Lekarską, Juliana Gozdowskiego oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów, Maję Włoszczowską, a także Piotra Małachowskiego.