rozmiar czcionki: A | A | A

Za nami polsko-czeska giełda partnerstw

27.10.2021 13:22 13:22

Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do gmin i powiatów przygranicznych z Polski i z Czech oraz instytucji i organizacji zorientowanych na współpracę polsko-czeską. Zainteresowanie udziałem w Giełdzie znacznie przekroczyło oczekiwania, dając dowód na potrzebę organizacji tego typu spotkań. W zaplanowanych aktywnościach wzięło udział ponad 140 osób, w tym 49 uczestników z Republiki Czeskiej oraz 91 z Polski.

Wydarzenie składało się z dwóch części. Część konferencyjną otworzył Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski, następnie głos zabrali goście z Republiki Czeskiej Bc. Pavel Bulíček, 1 Zastępca Hetmana Kraju Hradeckiego oraz Mgr. Arnošt Štěpánek, Zastępca Hetmana Kraju Hradeckiego. Ważnym elementem części konferencyjnej było przedstawienie założeń programu transgranicznej współpracy polsko-czeskiej na lata 2021-2027, które przedstawił Kierownik Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu Maciej Molak. Zasady pracy w grupach omówił Dyrektor Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Artur Kowalik, który podziękował również wszystkim osobom i instytucją zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia.


Głównym celem części warsztatowej Giełdy było umożliwienie jej uczestnikom nawiązywania kontaktów partnerskich oraz poszukiwania inspiracji do przygotowania wspólnych transgranicznych projektów. Nawiązaniu innowacyjnych partnerstw sprzyjała różnorodność reprezentowanych podmiotów, wśród których znalazły się jednostki samorządu terytorialnego, instytucje działające w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji. Nie zabrakło tez przedstawicieli podmiotów działające na rzecz rozwoju regionalnego, wspierania przedsiębiorczości i rynku pracy, środowiska naturalnego i bezpieczeństwa oraz edukacji.


Uczestnicy pracowali w polsko-czeskich grupach tematycznych w następujących obszarach:
1.    Turystyka
2.    Systemy ratownictwa
3.    Środowisko
4.    Przedsiębiorczość
5.    Współpraca instytucji i mieszkańcówW ramach grup warsztatowych uczestnicy przedstawiali swoje pomysły na współpracę i nawiązywali kontakty z partnerami o podobnych zainteresowaniach tematycznych.


Efektem pracy warsztatowej było wypracowanie wielu ciekawych i innowacyjnych inicjatyw. Pomysły na projekty, które powstały podczas giełdy, będą mogły być w przyszłości konsultowane ze Wspólnym Sekretariatem Programu i  Regionalnym Punktem Kontaktowym w Wałbrzychu, zlokalizowanym w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska