rozmiar czcionki: A | A | A

Wsparcie finansowe na ochronę gruntów rolnych

05.10.2022 11:19 11:19

Blisko 1,5 mln zł trafi jeszcze w tym roku do samorządów województwa dolnośląskiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.

- Tylko w marcu tego roku przekazaliśmy samorządom już ponad 22 mln zł na ochronę gruntów. Jako Samorząd Województwa sukcesywnie realizujemy własne zadania i wspieramy powiaty oraz gminy w ich dalszym rozwoju – wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko.


Podczas ostatniej sesji Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął zmianę uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowych ze środków ochrony gruntów rolnych, w ramach której zostało wprowadzonych 12 nowych zadań. To kolejna zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządom lokalnym, poprzednia miała miejsce w maju. Ponadto w 11 zadaniach zwiększono kwotę wcześniej udzielonych dotacji. W sumie Samorząd Województwa Dolnośląskiego udziela pomocy przy 173 zadaniach na łączną kwotę ponad 26 mln zł.


Przekazywane dotacje pozwolą wybudować, przebudować lub wyremontować drogi dojazdowe do gruntów rolnych zwiększając tym samym bezpieczeństwo i komfort funkcjonowania mieszkańców. Dodatkowo umożliwi zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, a także poprawie parametrów dróg dojazdowych. Środki przeznaczone zostaną również zadania związane z przeciwdziałaniem erozji gleb i ruchom masowym ziemi.

WYKAZ GMIN