rozmiar czcionki: A | A | A

Wręczono Dolnośląskie Klucze Sukcesu

16.12.2020 14:25 14:25

W Urzędzie Marszałkowskim po raz 24. Przyznano Dolnośląskie Klucze Sukcesu. Nagrody odebrali laureaci trzech kategorii za: największą osobowość w promocji regionu, wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej oraz dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej.

Dolnośląski Klucz Sukcesu to ważne, regionalne wyróżnienie przyznawane corocznie, przez Kapitułę Wyróżnienia, od 1997 roku. Inicjatorem tego popularnego i uznanego w środowiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych, konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska. Nagrodami dla laureatów konkursu są statuetki Dolnośląskiego Klucza Sukcesu wykute przez artystę kowala Pana Ryszarda Mazura honorowego klucznika miasta Wrocławia.


- Dolnośląski Klucz Sukcesu to jedna z ważniejszych inicjatyw promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dzięki tej inicjatywie mamy możliwość nagrodzić tych, którzy najbardziej przyczynili się do promocji naszego regionu w różnych dziedzinach, a także do upowszechniania wiedzy na temat naszego województwa – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


Nagradzane są nimi wybitne osobowości, firmy, instytucje i samorządy, które osiągnęły sukces podnoszący prestiż i rangę Dolnego Śląska.
Dolnośląski Klucz Sukcesu w tym roku przyznano po raz 24. w 8 kategoriach:
- Największa osobowość w promocji regionu
- Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej
- Za wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce
- Za wybitne osiągnięcia w działalności samorządowej
- Dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej
- Dla najlepszego przedsięwzięcia turystycznego lub organizatora masowych imprez rekreacyjnych i sportowych
- Dla dolnośląskiej firmy najlepiej współpracującej ze społecznością lokalną
- Wyróżnienia specjalne


W środę, 16 grudnia 2020 r, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego statuetki DOLNOŚLASKI KUCZ SUKCESU za 2020 rok odebrali:

- Największa osobowość w promocji regionu  
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

-  Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

-  Dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej
Dolnośląska Izba Lekarska

Statuetki wręczyli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski jako Członek Kapituły, dr Bogdan Cybulski – Przewodniczący Kapituły, dr Ewa Mańkowska – Wiceprzewodnicząca Kapituły, Paweł Wróblewski – Członek Kapituły oraz Sławomir Najnigier – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.