rozmiar czcionki: A | A | A

Wizyta w Brandenburgii

03.02.2023 11:32 11:32

Na zaproszenie Katrin Lange - Minister Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgii w Schloss Neuhardenberg odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich regionów partnerskich tego niemieckiego landu. Województwo dolnośląskie reprezentował Krzysztof Bramorski, Pełnomocnik Marszałka ds. Kontaktów Międzynarodowych.

Wśród gości znaleźli się również Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.


- Rozmawialiśmy m.in. o ścisłej współpracy naszych regionów w ramach Partnerstwa Odry, a także o konieczności zorganizowania spotkania premierów i marszałków regionów przygranicznych w tej sprawie. Spotkanie było także okazją do podsumowania pomocy udzielanej Ukrainie w ostatnich miesiącach - wyjaśnia Krzysztof Bramorski, Pełnomocnik Marszałka ds. Kontaktów Międzynarodowych. – Zależy nam również na większej integracji młodzieży poprzez organizowanie wzajemnych wymian szkolnych i współpracy organizacji młodzieżowych – dodaje.


W ubiegłym roku odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami rządu Brandenburgii na szczeblu regionalnym. Najważniejszymi tematami rozmów były wzajemna współpraca w ramach Partnerstwa Odry, a także koncepcja stworzenia przygranicznych punktów informacyjnych i wspólnej cyfrowej platformy informacyjnej, która nada nowy impuls dla wzajemnej integracji. Poruszano także tematy związane z transformacją energetyczną a także szans i wyzwań jakie niosą ze sobą nowoczesne technologie energetyczne. Zorganizowano także Forum Gospodarcze „Nowoczesne Technologie Energetyczne”, które powstało przy współpracy Ministerstwa Gospodarki Brandenburgii i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Agencji Wspierania Gospodarki Brandenburgii i Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.


Współpraca Dolnego Śląska z Krajem Związkowym Brandenburgią ma charakter regionalny. Podstawę naszych kontaktów stanowi podpisane przez oba regiony 24 października 2016 roku we Wrocławiu  Wspólne Oświadczenie o Współpracy. Na mocy porozumienia strony zadeklarowały się do poszerzenia dotychczasowej współpracy oraz podkreśliły znaczenie kontaktów dwustronnych. Strony zadeklarowały wówczas wsparcie wymiany doświadczeń oraz bezpośrednich kontaktów partnerów współpracy przy wsparciu administracji obydwu regionów. Regiony wspólnie angażują się w pracę Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, Partnerstwa Odry oraz kontynuują wymianę doświadczeń w kwestiach europejskich, które oddziałują w dużym stopniu na nasze regiony.


Warto przypomnieć, że w Brandenburgii pracuje ok. 26 000 tysięcy Polaków z czego ok. 14 000 codziennie dojeżdża z Polski do swoich miejsc pracy na terenie landu. W 2020 roku Minister Gospodarki, Pracy i Energii dziękował polskim pracownikom zatrudnionym na terenie Brandenburgii, którzy mimo I fali pandemii skorzystali z programu wsparcia i pozostali po stronie niemieckiej w czasie gdy granica między Polską i Niemcami była zamknięta.