rozmiar czcionki: A | A | A

Wicemarszałek Grzegorz Macko wręczył promesy samorządowcom subregionu wałbrzyskiego

23.05.2023 15:18 15:18

Samorząd Województwa Dolnośląskiego każdego roku wspiera finansowo z własnego budżetu zadania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Działania te realizowane są m.in. w ramach przeprowadzanych konkursów na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminy oraz wydarzeń promujących ideę odnowy wsi. Dziś w Szczawnie-Zdroju wicemarszałek Grzegorz Macko wręczył promesy przedstawicielom 31 gmin subregionu wałbrzyskiego.

Jednym z przykładów jest konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, którego celem jest poprawa warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego miejscowości wiejskich oraz aktywizacja mieszkańców do pracy na rzecz swoich miejscowości. W obecnej edycji konkursu wszystkie wnioskujące i prawidłowo zweryfikowane projekty otrzymały dofinansowanie, a dofinansowanie w subregionie wałbrzyskim otrzymało 19 projektów na kwotę 725 731 zł.


- Konkurs ten cieszy się każdorazowo dużym zainteresowaniem, a dofinansowanie można uzyskać na wiele celów - od remontu świetlic, zagospodarowania miejsc rekreacji i użyteczności publicznej, jak również remontu, wyposażenia bibliotek, aż po zakup instrumentów i strojów ludowych Każdy z nich to ważna dla lokalnej społeczności inwestycja, dlatego gorąco zachęcam do uczestniczenia w kolejnych edycjach konkursu – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.


Kolejne promesy wręczono w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Dofinansowanie subregionie wałbrzyskim otrzymało 18 projektów na kwotę 577 942 zł.


Innym ważnym instrumentem wsparcia jest Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej. To konkurs dla gmin, który ma na celu realizację zasady równomiernego rozwoju. Pozwala na wsparcie gmin w realizacji zadań własnych, wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Dofinansowanie dla subregionu wałbrzyskiego w tym zakresie otrzymało 12 gmin na kwotę 1 715 674 zł.


Podczas dzisiejszego spotkania z samorządowcami subregionu wałbrzyskiego wręczono także promesy gwarantujące dofinansowanie na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Dofinansowanie w subregionie wałbrzyskim otrzymały łącznie 34 zadania z 5 powiatów i 22 gmin, na kwotę 7 193 600 zł.


- Zrównoważony rozwój mniejszych i większych miejscowości jest dla Samorządu Województwa jednym z najistotniejszych priorytetów. Wspierając te projekty pomagamy realizować niezwykle potrzebne lokalne inwestycje, które poprawiają jakość codziennego życia mieszkańców regionu  – podsumowuje wicemarszałek Grzegorz Macko.