rozmiar czcionki: A | A | A

Webinarium Wpływ zmian strukturalnych w Saksonii na rozwój przygranicznych obszarów Dolnego Śląska – 12.10.21, godz. 10:30, platforma Zoom

07.10.2021 09:54 09:54

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Saksońskim Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w webinarium pt. „Wpływ zmian strukturalnych w Saksonii na rozwój przygranicznych obszarów Dolnego Śląska”, które odbędzie się 12.10.2021 r. na platformie Zoom. Webinarium będzie przeznaczone dla wszystkich jednostek z obszaru wsparcia Programu Interreg Polska-Saksonia, zwłaszcza dla osób zajmujących się rozwojem regionalnym i gospodarczym na poziomie lokalnym.

W ubiegłym roku rząd federalny Niemiec przyjął dwie ustawy: o rezygnacji z wykorzystania węgla oraz o wzmocnieniu strukturalnym. Pierwsza z ustaw przewiduje stopniowe zmniejszanie produkcji energii elektrycznej z węgla, aż do jej zaprzestania w roku 2038, natomiast Ustawa o wzmocnieniu strukturalnym zakłada szereg działań, w tym realizację dużych projektów infrastrukturalnych, które pomogą w transformacji regionów górniczych w regiony innowacyjne. Wycofanie się z gospodarki opartej na węglu stawia przemysłowe i energetyczne regiony, w tym naszego najbliższego sąsiada - Saksonię w zupełnie nowej sytuacji.


Zmiany, które rozpoczynają się w Saksonii  będą miały znaczny wpływ na przygraniczną część Dolnego Śląska. Wczesne rozpoznanie synergii i możliwości współpracy, zarówno między administracjami jak i przedsiębiorcami stanowi szansę również na rozwój naszego regionu.


Liczymy, że będzie to pierwsze spotkanie, rozpoczynające dyskusję jak przygotować przygraniczne powiaty i gminy do zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej w regionie transgranicznym. Osoby zainteresowane udziałem proszone są  o  wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: agnieszka.smolinska@umwd.pl w terminie do dn. 7 października 2021 r.

FORMULARZ