rozmiar czcionki: A | A | A

Trwa nabór do programu "Bezpieczny Dolnoślązak"

10.10.2022 14:34 14:34

Coraz bliżej nowej edycji „Bezpiecznego Dolnoślązaka”. Program realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego od lat sprzyja edukacji dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Właśnie ruszył nabór do V już odsłony projektu.

Nowa edycja programu podobnie jak poprzednie, skierowana jest do uczniów i nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska.

- Chcemy, aby dolnośląska młodzież potrafiła współpracować ze służbami ratunkowymi, wiedziała jak zachować się w sytuacjach zagrożenia, a jednocześnie potrafiła zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Taki właśnie cel przyświeca naszemu programowi „Bezpieczny Dolnoślązak”, który stanowi doskonałą formę edukacji. Serdecznie zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału i zgłoszenia się do trwającego naboru – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

W ramach ogłoszonego roku 2022 - „Rokiem Ratownictwa Górskiego na Dolnym Śląsku", nadchodząca V edycja programu w szczególny sposób nawiązywać będzie do zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania w górach. Oprócz tego uczestnicy programu dowiedzą się jak postępować w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (katastrof, wypadków masowych), poznają elementy obronności i zasady pierwszej pomocy. Młodym Dolnoślązakom przybliżona zostanie również problematyka oszustw domowych, uzależnień oraz kwestie bezpieczeństwa drogowego, cyberbezpieczeństwa i ochrony środowiska. Specjalne zajęcia teoretyczne i praktyczne będą organizowane w placówkach oświatowych przez urząd marszałkowski we współpracy z dolnośląskimi służbami ratowniczymi.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego programu, w tym regulamin i harmonogram, dostępne są pod adresem www.umwd.dolnyslask.pl/bezpieczenstwo/.


Nabór do Programu prowadzony będzie w terminie od 10 października 2022 r. do 19 października 2022 r.