rozmiar czcionki: A | A | A

Samorządowcy popierają marszałka

02.06.2023 11:58 11:58

Ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli dolnośląskich samorządów wszystkich szczebli podpisało się pod Listem Otwartym w sprawie sytuacji w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dokument przekazali dziś podczas wspólnego spotkania na ręce marszałka Cezarego Przybylskiego.

- Dziękuję przedstawicielom samorządów za dzisiejsze spotkanie. Rozmawialiśmy o rozwoju Dolnego Śląska, ale także o sytuacji w dolnośląskim Sejmiku. Ogrom głosów poparcia pokazuje, że nasze działania spełniają oczekiwania mieszkańców regionu i to jest dla mnie najważniejsze. Fundamentem pracy w samorządzie jest budowanie szacunku i porozumienia poprzez dialog  – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Samorządowcy z całego województwa przybyli dziś na spotkanie z marszałkiem Cezarym Przybylskim. Podczas rozmów przekazali List Otwarty podpisany przez ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych. Wyrazili w nim swoje zaniepokojenie faktem nieudzielenia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego absolutorium budżetowego dla Zarządu Województwa za 2022 rok.


- Wszyscy, a zwłaszcza mieszkańcy wiedzą jak rozwija się Dolny Śląsk. Jak wysoką pozycję i dobrą markę ma nasze województwo. To wynika z dobrego zarządzania regionem przez marszałka Cezarego Przybylskiego – mówiła Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz Góry. – W głosowaniu nad absolutorium przeważyły czynniki polityczne, a nie o to w tym wszystkim chodzi – dodaje.


Budżet naszego województwa to budżet wszystkich Dolnoślązaków, dzięki któremu możemy realizować z myślą o mieszkańcach naszych gmin i powiatów inwestycje, poprawiać jakość życia lokalnych społeczności, ale również współpracować na rzecz Dolnego Śląska” – czytamy w treści Listu Otwartego przekazanego dziś przez samorządowców na ręce marszałka.


- Absolutorium to merytoryczna ocena działalności samorządu. Chcielibyśmy żeby nie była ona skażona działaniami politycznymi  - dodaje Piotr Lech – Burmistrz Milicza.


Sejmikowe głosowanie nad absolutorium, które odbyło się dwa tygodnie temu, zakończyło się wynikiem 18:18. Brak większości był jednoznaczny z nieudzieleniem go dla Zarządu Województwa. Warto przypomnieć, że wykonanie budżetu za rok 2022 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, co dodatkowo podkreśla polityczny charakter nieudzielenia go przez dolnośląski Sejmik.


- Samorządowcy są najbliżej mieszkańców. Mówimy dość. Chcemy realizować interesy publiczne i oczekiwania mieszkańców, których reprezentujemy. Apelujemy do tych, którzy powiedzieli „nie” podczas sesji absolutoryjnej. Chcemy dalej się rozwijać, chcemy rewitalizacji kolei, chcemy rozwoju edukacji – mówi Małgorzata Matusiak – Starosta powiatu Trzebnickiego.


- Cezary Przybylski jest marszałkiem od 9 lat. To człowiek kompromisu, który wpłynął na rozwój wielu dolnośląskich gmin. Jesteśmy tu dziś bo uznaliśmy, że jesteśmy potrzebni żeby wesprzeć marszałka – dodaje Dariusz Chmura – Burmistrz Wołowa.


Brak absolutorium dla Zarządu Województwa może mieć negatywne konsekwencje dla rozwoju regionu, a wielu przypadkach oznacza wprost zagrożenie braku możliwości zrealizowania wielu rozpoczętych już inwestycji.