rozmiar czcionki: A | A | A

Rezolucja Sejmiku Województwa ws. ustanowienia roku 2017 Rokiem Pamięci o Reformacji

25.11.2016 15:21 15:21

25 listopada 2016 r. odbyła się XXVIII Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W posiedzeniu Sejmiku udział wziął Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Wicemarszałek Województwa, Ewa Mańkowska i Wicemarszałek Iwona Krawczyk oraz Członkowie Zarządu Województwa Dolnośląskiego - Jerzy Michalak i Tadeusz Samborski. Podczas sesji Sejmik Województwa podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Pamięci o Reformacji.

Sesja plenarna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego rozpoczęła się od informacji przedstawionych przez Przewodniczącego Sejmiku, Pawła Wróblewskiego. Następnie, Marszałek Cezary Przybylski przedstawił informacje na temat prac i aktywności Zarządu Województwa Dolnośląskiego w ostatnich tygodniach oraz informację o liczbie projektów przygotowanych przez poszczególne Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Na sesji był obecny Jego Ekscelencja ks. Waldemar Pytel, Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, proboszcz parafii ewangelickiej parafii kościoła Pokoju w Świdnicy, który bardzo serdecznie podziękował Radnym Województwa Dolnośląskiego za tekst rezolucji i podjęcie uchwały. Podkreślił, że uchwała ta jest wyrazem uznania roli i wkładu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w życie Dolnoślązaków. Stanowi dowód dostrzeżenia roli mniejszości i jej pozycji w dzisiejszej społeczności Dolnego Śląska.Dolny Śląsk jest drugim województwem w Polsce, które podjęło taką uchwałę.


REZOLUCJA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Pamięci o Reformacji

W roku 2017 upływa 500 lat od ogłoszenia przez augustiańskiego zakonnika, Marcina Lutra, 95 tez, które to wydarzenie uznawane jest za początek Reformacji.  Sejmik Województwa Dolnośląskiego jest świadomy tragicznych okoliczności początków ruchu reformacyjnego, jego znaczenia i roli zarówno w historii powszechnej, jak i naszego regionu.
Po roku 1945 polska tożsamość społeczności Dolnoślązaków, niosąca ducha wolności wyznania i religijnej tolerancji – tej samej, która w XVI i XVII w. pozwoliła uniknąć na ziemiach polskich wojen religijnych – sprawiła, że odbudowaliśmy Dolny Śląsk nie dyskryminując niczego, co było dorobkiem artystów, naukowców, inżynierów i kapłanów innych narodowości i wyznań. Znanym w świecie świadectwem historii naszego regionu są zbudowane przez ewangelików Kościoły Pokoju i Kościoły Łaski. Pragniemy, aby różnorodność, wraz ze świadomością wspólnych wartości fundamentalnych, wzbogacała wszystkich tworzących nasze społeczeństwo. Sejmik Województwa Dolnośląskiego pragnie uhonorować Dolnoślązaków wszystkich wyznań, a w Roku Pamięci o Reformacji w szczególności  wyznań ewangelickich, przypominając ich wkład w rozwój naszego regionu tak w przeszłości, jak i obecnie. Gdy mija 500 lat od początku Reformacji, wyrażamy przekonanie, że Dolny Śląsk i jego obecni mieszkańcy, niezależnie od narodowości i religii, stanowić będą przykład wzajemnego zrozumienia, szacunku i współpracy dla dobra Polski.


W duchu głębokiej zadumy nad przeszłością i czasem obecnym, w duchu poszukiwania jedności i wzajemnego zrozumienia - tak potrzebnych naszej Ojczyźnie, Europie i światu - na drodze od podziałów religijnych do wspólnoty mieszkańców regionu, Sejmik Województwa Dolnośląskiego ogłasza rok 2017 Rokiem Pamięci o Reformacji.