rozmiar czcionki: A | A | A

Przyznano promesy dla samorządów subregionu legnicko – głogowskiego

03.06.2022 14:01 14:01

Dziś w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie Tymoteusz Myrda - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego wraz z Piotrem Karwanem - Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przekazali promesy gminom z subregionu legnicko – głogowskiego o łącznej kwocie ponad 1 mln zł. Promesy pochodzą z programów realizowanych przez samorząd województwa: Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej oraz programu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

- Dbamy o rozwój dolnośląskich gmin oraz o to by prężnie się rozwijały. Środki z tych trzech programów mają polepszyć komfort życia mieszkańców oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo na terenie poszczególnych gmin – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.


Odnowa Dolnośląskiej Wsi
Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest realizowany przez województwo dolnośląskie od 2008 roku. Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. W subregionie legnicko – głogowskim dofinansowanie otrzymało 11 projektów na łączną kwotę ponad 390 tys. zł:
•    Gmina Gaworzyce – budowa placu zabaw w Kłobuczynie 35 tys. zł
•    Gmina Głogów – wyposażenie świetlicy wiejskiej miejscowości Serby wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego jako centrum aktywności wiejskiej 20 tys. zł
•    Gmina Góra – przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabowno 40 tys. zł
•    Gmina Krotoszyce – docieplenie stropodachu świetlicy wiejskiej w Krajowie 39 994 zł
•    Gmina Męcinka – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Małuszowie – skwer i miejsca postojowe 40 tys. zł
•    Gmina Mściwojów – remont świetlicy wiejskiej w Marcinowicach 39 994 zł
•    Gmina Paszowice – zagospodarowanie skweru wiejskiego w sołectwie Bolkowice 40 tys. zł
•    Gmina Prochowice – przebudowa pomieszczeń sanitarnych i  kuchni w świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej 31 357 zł
•    Gmina Przemków – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piotrowicach 24 688 zł
•    Gmina Wąsosz – remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszkowice 39 962 zł


Melioracje wodne
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego od 2018 roku cyklicznie ogłasza nabór wniosków na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. Celem konkursu jest m.in. wsparcie gmin w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy czy ochrona przed lokalnymi podtopieniami i powodziami.
•    W subregionie legnicko – głogowskim dofinansowanie otrzymało 9 projektów na łączną kwotę ponad 243 tys. zł:
•    Gmina Gaworzyce – Kłobuczyn-Grabik-Korytów – konserwacja rowu melioracyjnego 10 tys. zł
•    Gmina Góra – konserwacja rowów melioracji szczegółowej w miejscowości Góra i Czernina Dolna 6 900 zł
•    Gmina Grębocice – konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Grębocice 20 tys. zł
•    Gmina Legnickie Pole – konserwacja rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Legnickie Pole 35 tys. zł
•    Gmina Lubin – konserwacja gminnych rowów melioracyjnych 31 836 zł
•    Gmina Niechlów – konserwacja rowów melioracji wodnej w Gminie Niechlów w miejscowościach Wronów i Wioska 35 tys. zł
•    Gmina Pęcław – bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej na obiektach stanowiących własność Gminy Pęcław 35 tys. zł
•    Gmina Przemków – utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością Gminy Przemków 34 955 zł
•    Gmina Żukowice – konserwacja rowu melioracyjnego 35 tys. zł


Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022

W 2022 r. celem DFPR jest wsparcie rozwoju gmin Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego. Z  subregionu legnicko-głogowskiego wnioski złożyło 5 gmin, a dofinansowanie otrzymały 4 na łączną kwotę blisko 420 tys. zł:
•    Gaworzyce - Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Gaworzyce poprzez przebudowę drogi gminnej – bezpieczna droga do szkoły. Przyznana kwota:    120 tys. zł
•    Przemków - Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Przemków poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego    . Przyznana kwota: 120 tys. zł
•    Chojnów  (m) - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego wraz z rozbiórka istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie. Przyznana kwota: 89,9 tys. zł
•    Góra - Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Mickiewicza w m. Góra - etap II. Przyznana kwota: 90 tys. zł