rozmiar czcionki: A | A | A

Ponad 2 miliony złotych dla organizacji pozarządowych

04.11.2022 09:35 09:35

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w listopadzie ogłosi otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury na zadania wieloletnie, jak i jednoroczne. To odpowiedź na głos dolnośląskich środowisk artystycznych i twórczych.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni ruszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na lata 2023-2025. Jest to konkurs wyjątkowy, bo umożliwia realizację także zadań wieloletnich.


- Zaczynałem swoją zawodową aktywność od pracy w organizacjach pozarządowych. Z doświadczenia wiem, że tworzą je bardzo kreatywni, pełni pasji i zaangażowania ludzie. Czasem w organizacji bardzo ciekawych wydarzeń blokuje ich jednak obowiązek rozliczenia i zamknięcia działań w roku budżetowym, dlatego wyszedłem z inicjatywą, aby otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury umożliwiał zadania realizowane w perspektywie wieloletniej. – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.


Na realizację zadań wieloletnich Zarząd Województwa Dolnośląskiego planuje przeznaczyć środki finansowe w formie dotacji w łącznej wysokości 1 mln 800 tys. zł (po 600 tys. na każdy rok: 2023, 2024, 2025). W listopadowym konkursie przewidziano także odrębną pulę środków na dotychczasowe projekty jednoroczne w wysokości 800 tys. zł. Nowe będą też priorytety, w ramach których będzie można starać się o wsparcie.


- Zależy nam na tym, aby zachęcić do realizacji zadań wieloletnich, zarówno organizatorów wydarzeń o charakterze cyklicznym, jak i inicjatyw, które nie odbywają się co roku, ale wymagają stabilnego długofalowego procesowania – dialog  artystów i lokalnych aktywistów społecznych, wymiana umiejętności, wspólne budowanie działań kulturalnych w regionie wymagają czasu, zaufania i wzajemnego poznania. Otworzenie się na tego rodzaju myślenie, to według mnie ogromna wartość tego konkursu. – dodaje Olga Chrebor, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego.


Oprócz projektów z zakresu interwencji artystycznych kierowanych w szczególności do obszarów o utrudnionym dostępie do kultury oraz festiwali o wysokiej randze artystycznej, w konkursie będzie można realizować zadania z zakresu animacji kulturalnej „Z kulturą na TY”, powstał także specjalny priorytet regionalny #MOJEDOLNOŚLĄSKIE. Z czego dumni są Dolnoślązacy i jak chcieliby eksplorować swoją regionalną tożsamość okaże się po styczniowym wyborze ofert. Ramy tego priorytetu są szerokie od tych rozwijających lokalne tradycje rzemieślnicze i wielokulturowe po projekty kulturalne skupiające się wokół Odry i jej dorzecza.


Dla wszystkich podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie, Urząd Marszałkowski we współpracy z Dolnośląskim Laboratorium Kultury działającym przy Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu przygotowuje szkolenie, które pomoże w wypełnianiu wszelkich formalności związanych ze składaniem ofert.