rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z przedstawicielami Kraju Hradeckiego

27.10.2021 08:32 08:32

W Starej Kopalni w Wałbrzychu odbyło się spotkanie wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego z Arnoštem Štepankiem, Zastępcą Hetmana Kraju Hradeckiego. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Urzędu Krajskiego w Hradcu Kralove, Urzędu Marszałkowskiego oraz reprezentanci EUWT NOVUM Z O.O.

Rozmawiano o współpracy w dziedzinach edukacji, elektromobilności, sportu. Intencją obu stron jest zintensyfikowanie wspólnych działań oraz tworzenie projektów współfinansowanych z funduszy UE, a także zaangażowanie w działania dwustronne szkół średnich ogólnokształcących oraz zawodowych (spotkania, wymiany uczniów i nauczycieli, itp.), organizowanie konkursów gastronomicznych i sportowych dla młodzieży oraz wspieranie współpracy uczelni z obu regionów.


Województwo Dolnośląskie oraz Kraj Hradecki kooperują na podstawie umowy o współpracy podpisanej w 2003 roku, a wspólne inicjatywy koncentrują się w obszarach infrastruktury oraz aktywności instytucjonalnych.


Spotkanie odbyło się podczas Polsko-czeskiej Giełdy Partnerstw. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w Ołomuńcu, raz w roku organizuje Polsko-Czeską Giełdę Partnerstw. - Celem Giełdy jest umożliwienie jej uczestnikom nawiązywania nowych kontaktów partnerskich oraz poszukiwania inspiracji do przygotowania wspólnych transgranicznych projektów - mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.


Zainteresowanie udziałem w tegorocznej Giełdzie znacznie przekroczyło oczekiwania, podkreślając potrzebę organizacji tego typu wydarzeń. Organizatorzy potwierdzili udział ponad 160 osób, w tym ponad 90 z Polski oraz ponad 60 z Czech. Wśród uczestników byli zarówno doświadczeni Wnioskodawcy, jak i podmioty dotąd nierealizujące projektów polsko-czeskich. Nawiązaniu innowacyjnych partnerstw sprzyjała różnorodność reprezentowanych podmiotów, wśród których były m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe działające w dziedzinach kultury, turystyki, sportu i rekreacji, rozwoju regionalnego, wparcia przedsiębiorczości i rynku pracy, środowiska naturalnego i bezpieczeństwa, a także uzdrowiska, uniwersytety, euroregiony oraz EUWT.