rozmiar czcionki: A | A | A

Podpisanie Porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego

07.02.2024 15:11 15:11

Dziś w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury wicemarszałek Grzegorz Macko, wspólnie z liderem Południowego Obszaru Funkcjonalnego Dariuszem Kucharskim - Burmistrzem Miasta Dzierżoniów oraz w obecności przedstawicieli samorządów z ziemi dzierżoniowskiej, kłodzkiej i ząbkowickiej uroczyście, podpisał Porozumienie Terytorialne w sprawie określenia zasad realizacji projektów strategicznych w ramach instrumentu terytorialnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027.

- Dokładnie 4 lata temu podczas pobytu w Brukseli rozmawiałem z Europejską Komisarz Elisą Ferreirą o skomplikowanej sytuacji Dolnego Śląska oraz dodatkowym wsparciu funduszy europejskich dla południowej części regionu województwa, a dzisiaj podpisaliśmy Porozumienie na kolejne projekty wpływające na rozwój południa Dolnego Śląska – mówi Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.


Porozumienie Terytorialne to niezwykle ważny dokument dla całej aglomeracji Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Podpisane dziś porozumienie pozwoli na realizację wielu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których oddziaływanie wykracza poza obszar jednej gminy. W maju ubiegłego roku samorządowcy z ziemi kłodzkiej, ząbkowickiej i dzierżoniowskiej wybrali właśnie Dzierżoniów na lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.


- Cieszę się, że realizacja podejścia terytorialnego, zaplanowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, wkracza w wymiar praktyczny i będziemy mogli wspólnie realizować przedsięwzięcia w kluczowych dla naszego regionu obszarach – dodaje wicemarszałek  Grzegorz Macko.


Na ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego, który obejmuje ziemię kłodzką, ząbkowicką i dzierżoniowską, przypada alokacja w wysokości 119,5 mln euro z czego blisko 81 mln eur w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.


- Warto wspomnieć, że ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej otrzymał 160 mln EUR, natomiast ZIT Aglomeracji Wrocławskiej czy ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego po 63 mln EUR. Ta różnica wynika z faktu wynegocjowania przez zarząd województwa korzystnej alokacji z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który kierowany jest właśnie konkretnie na południowe obszary naszego województwa – wyjaśnia Grzegorz Macko.


Dostępne środki zostaną przeznaczone na poprawę jakości życia mieszkańców i obejmować będą m.in. działania z zakresu transformacji środowiskowej, w tym termomodernizację, rozwój OZE oraz rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej i aglomeracyjnej, a także tworzenie przestrzeni dla aktywności fizycznej oraz aktywizacji i integracji społecznej.


- Realizacja podejścia terytorialnego wdrażanego w ramach programu regionalnego jest szansą na zniwelowanie dysproporcji wewnątrzregionalnych, a przygotowane projekty zintegrowane przyczynią się do dynamicznego rozwoju regionu i zaspokajania potrzeb mieszkańców Południowego Obszaru Funkcjonalnego – dodaje Grzegorz Macko.


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT) to forma współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Dzięki niej samorządy w porozumieniu z samorządem województwa mogą skuteczniej i efektywniej realizować swoje przedsięwzięcia oraz wypracowywać nowe formy współpracy.