rozmiar czcionki: A | A | A

Pierwsze posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej w Brukseli

06.10.2022 11:00 11:00

Członkowie Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odwiedzili Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli. Oprócz udziału w posiedzeniu komisji radni spotkali się z przedstawicielem Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnych oraz z Ambasadorem RP w Królestwie Belgii.

- Rola naszego Biura Regionalnego w Brukseli jest bardzo ważna. Biuro jest pierwszym kontaktem ze wszystkimi strukturami Unii Europejskiej i dzięki jego pracy mamy wiedzę i informacje o programach, środkach finansowych, terminach i różnych ważnych wydarzeniach – mówi Michał Bobowiec, Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. – Komisja miała okazję nie tylko zobaczyć nową siedzibę Biura, ale także porozmawiać o funkcjonowaniu placówki, o jej utrzymaniu czy prowadzonych działaniach. To było pierwsze takie posiedzenie Komisji i mam nadzieję, że będziemy mogli to powtórzyć – dodaje.

Członkowie Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w składzie: Michał Bobowiec - Przewodniczący Komisji, Ewelina Szydłowska-Kędziera – Wiceprzewodnicząca Komisji, Wojciech Bochnak – Wiceprzewodniczący Komisji, Tytus Czartoryski, Andrzej Kredkowski, Marek Obrębalski, Jacek Iwancz, Marzena Majdzik, Damian Mrozek, Piotr Karwan, Marek Łapiński w stolicy Belgii głosowali nad nadaniem statutu Regionalnemu Biuru Województwa Dolnośląskiego w Brukseli. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.


- Od dawna planowaliśmy, jako Komisja, odwiedzić nasze Biuro Regionalne w Brukseli. Jestem pod ogromnym wrażeniem jego funkcjonowania. Sejmik ostatnio zagłosował za zwiększeniem budżetu na działalność Biura, gdyż wszyscy wiemy, że jest to ważny ośrodek, będący łącznikiem pomiędzy centrum Unii Europejskiej a Dolnym Śląskiem – mówi Andrzej Kredkowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.


Radni mieli okazję także spotkać się z Adrienem Licha – przedstawicielem Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnych ALDA. Jest to organizacja pozarządowa, która koncentruje się na działaniach, ułatwiających współpracę między władzami lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim. Jej działania są głównie skupione w krajach, które odbudowują się po działaniach wojennych. ALDA skupia się przede wszystkim na takich tematach jak: integracja europejska, decentralizacja, inicjatywy obywatelskie i wolontariat, prawa człowieka i zrównoważony rozwój gospodarczy. Podczas spotkania przedstawiciel Stowarzyszenia opowiedział o historii organizacji oraz obecnie prowadzonych działaniach. Radnych interesował głównie wątek związany z wojną w Ukrainie.


- To było bardzo ciekawe spotkanie, dzięki któremu  dowiedzieliśmy się więcej o działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie. Dla mnie inspirujące były metody jakie ALDA wykorzystuje w pracy z młodymi ludźmi,  dzięki którym poprzez zabawę potrafią zachęcić do faktycznego działania. Uważam, że zarówno w krajach demokratycznych, jak i w tych w których jeszcze ta demokracja jest wypracowywana, obecność Stowarzyszenia jest bardzo potrzebna – mówi Jacek Iwancz, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.


Wizyta w Brukseli była także okazją do spotkania członków komisji z Ambasadorem RP w Królestwie Belgii – JE Rafałem Siemianowskim. Ambasador przybliżył radnym jak zorganizowana jest Polonia w Belgii. Opowiedział o polskich firmach, sklepach i kościołach, a także o polonijnych szkołach, których jest aż 14 w całym kraju. Poruszył również kwestię wojny w Ukrainie i tego jak Belgia, w tym także Bruksela, reagowała na kolejne działania wojenne, a także o tym jak zmieniło się podejście mieszkańców Belgii do Polaków po wybuchu wojny. Jednak spotkanie zdominował temat współpracy Ambasady z Dolnym Śląskiem. Radni przybliżyli Jego Ekscelencji sztandarowe dolnośląskie produkty i firmy, które warto promować poza granicami kraju, a Ambasador opowiedział o możliwościach promocyjnych i wydarzeniach w Belgii, na których dolnośląscy przedsiębiorcy mogą prezentować swoje produkty.


- Ambasador wykazał się bardzo dużą wiedzą na temat Dolnego Śląska, dlatego wierzę, że będziemy uczestniczyć, jako region, w projektach razem z Ambasadą Polski w Brukseli, mających na celu promowanie naszych dolnośląskich przedsiębiorców – mówi Marek Obrębalski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. – Ambasador bardzo szczegółowo przedstawił nam funkcjonowanie Polonii w Belgii oraz prowadzone przez Ambasadę działania, promujące nasze rodzime produkty. To było bardzo udane spotkanie i jestem przekonany, że współpraca między nami będzie się bardzo dobrze układać – dodaje.