rozmiar czcionki: A | A | A

Otwarcie nowej stacji pogotowia w Lubinie

02.03.2023 12:50 12:50

Podstacja legnickiego pogotowia ratunkowego w Lubinie ma nową siedzibę. Otwarta dziś inwestycja to efekt umowy, jaką dwa lata temu zawarły między sobą samorząd województwa oraz miasto Lubin. W otwarciu uczestniczyli wicemarszałek Marcin Krzyżanowski oraz Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

- To przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządami różnych szczebli, którego celem jest wybudowanie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz stworzenie lepszych warunków do funkcjonowania Pogotowia Ratunkowego. Są to dwie bardzo ważne inwestycje, które przyczynią się do wzmocnienia opieki medycznej w regionie – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.


Wszystko zaczęło się od porozumienia zawartego w 2021 roku między samorządem województwa dolnośląskiego i miastem Lubin. Dzięki niemu możliwa stała się w pierwszej kolejności zamiana nieruchomości będących w posiadaniu samorządów. Kolejnym etapem była budowa nowych siedzib dla Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie oraz Pogotowia Ratunkowego w Legnicy (podstacja w Lubinie). Nowa podstacja została dziś oddana do użytku. Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego zaplanowana jest na ok. 2,5 roku, a jego koszt przekracza 106 milionów złotych. Będzie to pierwszy w kraju obiekt, zapewniający kompleksową opiekę i leczenie dzieci i młodzieży na wszystkich trzech poziomach referencyjności.


– Tak nowoczesna siedziba Pogotowia Ratunkowego oznacza bardzo dobre warunki pracy dla personelu medycznego, a to przekłada się na jakość opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu lubińskiego – informuje Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego


Nowa siedziba pogotowia dysponuje 6 garażami dla ratowników medycznych oraz zespołu transportu medycznego. Dzięki dodatkowym pomieszczeniom pozwala na zwiększenie komfortu pracy ratowników.


- Zbudowaliśmy najnowocześniejszą siedzibę pogotowia w Polsce. Musimy zburzyć starą, bo w jej miejscu - jako jedyni w kraju - budujemy Szpital Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Po co go budujemy? Wszyscy rodzice to wiedzą – mówi Robert Raczyński, Prezydent Lubina.


- Jako rady reprezentujący zagłębie miedziowe w sejmiku dolnośląskim jestem dumny z dzisiejszego wydarzenia. Pokazuje nam ono bardzo dobrą współpracę Sejmiku z samorządem Lubina. Chciałbym podziękować zarządowi województwa, w szczególności wicemarszałkowi Marcinowi Krzyżanowskiemu i Tymoteuszowi Myrdzie, którzy bardzo zaangażowali się w ten projekt oraz obecnym tu prezydentowi Raczyńskiemu i Staroście Lubińskiemu Pawłowi Kleszczowi – mówi Piotr Karwan, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.


Niezmiernie istotne jest również powstanie kilkustanowiskowych miejsc do przeprowadzania dekontaminacji ambulansów, usprawni to znacząco przygotowanie zespołów do dalszej pracy, a także zachowane zostaną procedury zachowawcze przed zakażeniami.


Znacznie ułatwiony został też wyjazd ambulansów w nowym obiekcie. Przyczyni się to do skrócenia czasu dotarcia do pacjentów, co jest niezmiernie istotne przy wyjazdach do szczególnie ciężkich stanów, gdzie czas dotarcia to ratunek zdrowia i życia. Dotychczasowo wyjazd ambulansów był znacznie utrudniony z uwagi na fakt, że odbywał się poprzez teren szpitala (przyległy do siedziby pogotowia) i przemieszczali się po nim szpitalni pacjenci.


- Nowa siedziba pozwala na zwiększenie komfortu pracy członków zespołów medycznych, poprzez dodatkowe pomieszczenia socjalne i sanitarne. Istotna jest również sala wykładowo-szkoleniowa, której bardzo brakowało. Będą się w niej odbywały bieżące odprawy i szkolenia, w celu przekazywania nowych informacji i procedur, związanych z funkcjonowaniem Państwowego Ratownictwa Medycznego. – mówi Joanna Bronowicka Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.