rozmiar czcionki: A | A | A

Opactwo cysterskie w Henrykowie wśród pomników historii

30.01.2024 11:02 11:02

Dolnośląskie zabytki są perłą w koronie naszego pięknego regionu. Dlatego właśnie każdego roku samorząd województwa przeznacza miliony złotych na ich restaurowanie i prace konserwatorskie. Formą wsparcia samorządu jest także wniosek o umieszczenie Henrykowa na Liście Pomników Historii. Ten właśnie dokument podpisano dziś podczas konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim.

- Wnioskujemy o wpis Henrykowa na Listę Pomników Historii ponieważ dbamy o jak najlepszy stan zachowania dolnośląskich zabytków. Wiele z nich to prawdziwe unikaty, które przyciągają do nas turystów z całego świata. Tym bardziej zależy nam o zachowanie ich dla przyszłych pokoleń w nienaruszonym stanie – wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski. – Dlatego właśnie w tym roku przeznaczymy z budżetu województwa na ochronę zabytków rekordową kwotę 10 milionów złotych, a także wnioskujemy o wpisanie Henrykowa na Listę Pomników Historii – dodaje marszałek.


Lista Pomników Historii

Uznanie zabytku za Pomnik Historii jest jedną z najwyższych form nobilitacji dla dzieł architektury i miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym Polski. Na Dolnym Śląsku znajduje się obecnie 12 pomników Historii. Są to pojedyncze dzieła architektury, jak Kościoły Pokoju czy Hala Stulecia we Wrocławiu, oraz wpisy obszarowe, np. Pomnik Historii obejmujący centrum Starego Miasta we Wrocławiu czy pałace i ogrody Kotliny Jeleniogórskiej.


Procedurą wpisu na Listę Pomników Historii Prezydenta RP, zajmuje się Ministerstwo Kultury we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Zabytków. Ostatnim etapem jest rozporządzenie Prezydenta RP, w którym uznaje się zabytek za Pomnik Historii.


- Dziś, po roku prac nad wnioskiem o wpis na Listę Pomników Historii opactwa cystersów w Henrykowie, następuje podpisanie wniosku przez instytucje zarządzające obiektem. Wpis obejmuje nie tylko historyczny teren opactwa, ale też obszar wsi cysterskiej z zabudową mieszkalną. Przez centrum Henrykowa, ulicę Księcia Henryka, przebiega historyczny trakt komunikacyjny – obecnie droga wojewódzka nr 395. W ubiegłym roku zakończył się remont generalny, na który ze środków Województwa przeznaczyliśmy 2,7 mln złotych – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.


Wpis na Listę Pomników Historii jest przede wszystkim formą uznania za najcenniejszy obiekt w skali kraju. Lista funkcjonuje od roku 1994, a wpisy zapoczątkował ówczesny prezydent, Lech Wałęsa. Do końca 2023 r. Lista obejmowała 123 wpisy. Obecnie uznanie za Pomnik Historii otwiera drogę do starania się o wpis na Listę UNESCO. Pomniki Historii są także szerzej promowane i lepiej dotowane.


Opactwo posiada bogatą historię sięgającą lat 1221-22, kiedy nastąpiła uroczysta fundacja przy udziale książąt śląskich z dynastii Piastów: Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego. Okoliczności fundacji opisuje Księga Henrykowska, w której zapisano pierwsze zdanie w języku polskim. O znaczeniu Henrykowa dla historii, kultury i sztuki świadczy też doskonale zachowany zespół architektury, gdzie można wyróżnić elementy od epoki romańskiej, przez gotyk, renesans, barok, aż do modernizmu i architektury z XX-lecia międzywojennego. Warto zaznaczyć, że w Henrykowie wciąż obecne są tradycje cysterskie, gdyż opiekę nad parafią i kościołem klasztornym sprawują bracia z zakonu cystersów.


Konkurs na dotacje

Podczas dzisiejszej konferencji ogłoszono także nabór wniosków na konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.


- Nabór potrwa od 1 lutego do 10 marca i będzie odbywał się wyłącznie za pomocą internetowego generatora wniosków dostępnego poprzez strony Urzędu Marszałkowskiego – w zakładce KULTURA i Dział Dziedzictwa Kulturowego. W tym roku z budżetu województwa przeznaczono na ten cel rekordowe 10 milionów złotych. Warto wspomnieć, że w ostatnich latach kwoty przeznaczane na ten cel systematycznie wzrastały z 4,5 mln złotych w roku 2020 do 10 mln złotych w tym roku – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.


Rocznie udzielanych jest ok. 100 -150 dotacji, a beneficjentami są zarówno najważniejsze obiekty UNESCO, Pomniki Historii, dolnośląskie twierdze, pałace, dwory, kościoły, jak i budynki użyteczności publicznej: teatry, muzea, sanatoria, szpitale.