rozmiar czcionki: A | A | A

Nowy oddział dla małych pacjentów

28.02.2023 13:38 13:38

W szpitalu im. Marciniaka zakończył się remont pomieszczeń, w których będzie nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej. Projekt został sfinansowany w ramach dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Całość inwestycji (zakup sprzętu, adaptacja pomieszczeń) to prawie 3,5 mln zł.

- Konsekwentna poprawa opieki zdrowotnej Dolnoślązaków jest jednym z naszych priorytetów. Na utworzenie nowego oddziału przekazaliśmy 3,5 mln zł. To kolejny krok do poprawy jakości systemu ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku. Już od 1 marca małym pacjentom niesiona będzie pomoc w nowych salach z nowoczesnym sprzętem, przez wysoko wykwalifikowany zespół. – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Na oddziale są 4 stanowiska intensywnej terapii dla dzieci w różnym wieku - od niemowląt po nastolatki (od 0 do 18 roku życia). Przestrzeń dla pacjentów i personelu medycznego zorganizowano na bazie pomieszczeń wyodrębnionych z Oddziału Chirurgii Dziecięcej. W szpitalu działają dwa oddziały dla dzieci - Oddział Chirurgii Dziecięcej oraz Oddział Neurologii Dziecięcej, które muszą spełniać zasadę kompleksowości leczenia i powinny mieć zagwarantowany dostęp do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej.


- Zależy nam na rozwoju opieki medycznej nad najmłodszymi mieszkańcami Dolnego Śląsku. Nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej zwiększy bezpieczeństwo małych pacjentów w całym regionie. Na oddziale pracować będzie poszerzony zespół lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w intensywnej opiece – dodaje Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.


Anestezjolodzy dziecięcy będą również współpracować z innymi oddziałami, na których zdarzają się mali pacjenci – np. z neurochirurgią, ortopedią, chirurgią plastyczną.


- Nasz oddział zabezpieczy pod względem intensywnej terapii wszystkie dzieci leczone w tym szpitalu. Mamy tu dwa oddziały dedykowane małym pacjentom. Chirurgię, gdzie przeprowadza się rocznie kilka tysięcy zabiegów, w tym skomplikowane procedury onkologiczne oraz neurologię dziecięcą, gdzie regularnie przyjmowane są dzieci z najcięższymi postaciami chorób układu nerwowego. Anestezjolodzy z naszego zespołu znieczulają także dzieci do procedur przeprowadzanych na bloku operacyjnym oraz w pracowniach diagnostycznych, w tym znieczulenia do rezonansu magnetycznego czy angiografii – mówi Jarosław Majda - anestezjolog, szef nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej.

- Uruchamiamy oddział, który odpowie na potrzeby pacjentów nie tylko naszego szpitala, ale także całego regionu. Zwiększenie dostępności łóżek intensywnej terapii dziecięcej podnosi poziom bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej i mam nadzieję, że poprzez nasze działania mamy w tym również udział. Warto dodać, że w szpitalu funkcjonuje Centrum Urazowe dla Dzieci – CUD, które zajmuje się leczeniem pacjentów wymagających interdyscyplinarnej opieki, w tym intensywnej terapii – dodaje Katarzyna Kapuścińska, dyrektor naczelna szpitala im. Marciniaka.