rozmiar czcionki: A | A | A

Nowe zasady i ponad 5,8 mln złotych na dolnośląska kulturę i turystykę

17.11.2023 08:46 08:46

Samorząd województwa wprowadza zmiany w procedurach aplikowania organizacji pozarządowych o dotacje Urzędu Marszałkowskiego, dzięki którym łatwiej będzie ubiegać się o wsparcie finansowe. Szczegóły zaprezentował dziś podczas konferencji prasowej Krzysztof Maj – członek zarządu województwa. Podczas spotkania zaprezentowano także założenia dwóch właśnie ogłoszonych konkursów na działania kulturalne i turystyczne, które odbywają się na nowych zasadach.

- Zalety korzystania z generatora są ogromne. Przede wszystkim, to system wszystko sprawdza - czy uzupełnione są wszystkie pola, czy dokonano wszystkich skreśleń, czy data jest prawidłowa, czy w kalkulacji kosztów zgadzają się sumy, czy poszczególne wartości są zgodne z limitami określonymi w konkursie, a także czy załączono wszystkie obligatoryjne załączniki. Istotna zmiana to brak wymagania podpisu. Wystarczy wypełnić wniosek i złożyć go w generatorze – wyjaśnia Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.


Korzystnie dla NGO
W listopadzie br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o uproszczeniu procedur poprzez zastosowanie generatora wniosków we wszystkich konkursach urzędu marszałkowskiego adresowanych do organizacji pozarządowych. Generator jest stosowany w urzędzie już od lat, jednak do tej pory nie było obowiązku jego stosowania. Teraz w każdym konkursie urzędu będzie możliwość złożenia wniosku przez generator. Generator dostępny jest pod adresem: dolnoslaskie.engo.org.pl a złożenie wniosku wymaga założenia przez organizację konta i podania danych rejestrowych.


W wybranych konkursach, szczególnie tych dla organizacji pozarządowych ze środowisk, które do tej pory nie korzystały z generatora, dodatkowa, papierowa forma składania wniosków jest nadal dopuszczalna. Szczegóły dotyczące dozwolonej formy składania ofert każdorazowo określa ogłoszenie o danym konkursie. Forma papierowa wymaga złożenia podpisów, a także dostarczenia większej ilości załączników, które pozwolą urzędnikom na weryfikację poprawności złożenia podpisów.


- Forma papierowa składania ofert jest dopuszczalna, jeśli wydział przeprowadzający konkurs uzna, że organizacje potrzebują więcej czasu na zapoznanie się z działaniem generatora. Jest to jednak opcja bardziej czasochłonna i mniej ekologiczna. Zachęcam do korzystania z generatora wniosków, ponieważ jego wypełnianie jest naprawdę proste – zachęca Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.


Najnowsze konkursy – 5,8 mln złotych na kulturę i turystykę
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił właśnie dwa konkursy na projekty kulturalne i turystyczne, organizowane już na nowych zasadach. Nabór w obu konkursach trwa do 15 grudnia 2023 r. i jest prowadzony wyłącznie elektronicznie w generatorze wniosków pod adresem: dolnoslaskie.engo.org.pl. W obu konkursach nie ma limitu wartości zadania, wymagany jest wkład własny na poziomie 10% całkowitej wartości zadania, w który wliczają się również świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, a jedna organizacja może złożyć po jednej ofercie na każde zadanie.


Ponad 4,1 mln zł na dolnośląską kulturę
W konkursie na wydarzenia kulturalne przewidziano 4 typy zadań do dofinansowania:
1)    Interwencje artystyczne – wydarzenia i działania, które zwiększają uczestnictwo w kulturze
i dostępność oferty kulturalnej, szczególnie w małych miejscowościach,
2)    #MOJEDOLNOŚLĄSKIE – projekty, których głównym tematem jest tożsamość dolnośląska –
jej poszukiwanie i eksplorowanie, a także wielokulturowość regionu,
3)    Festiwale – dotacje dla dużych wydarzeń o regionalnym lub ponadregionalnym charakterze, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska,
4)    Z kulturą na „Ty” – edukacja kulturalna i projekty integrujące poprzez kreatywność i sztukę.


Budżet konkursu to dokładnie 4.1 mln zł, z czego 2 mln zł zostaną przeznaczone
na dotacje projektów jednorocznych, a pozostała część na projekty wieloletnie (2024-2026).


- Budżet na przyszłoroczne dotacje dla organizacji pozarządowych jest ponad dwukrotnie wyższy niż w roku ubiegłym. Ponadto, zeszłoroczne doświadczenia z zadaniami wieloletnimi utwierdziły nas w przekonaniu, że takie długofalowe wsparcie daje ogromne poczucie bezpieczeństwa organizacjom. W związku z tym ponownie ogłosiliśmy nabór na zadania wieloletnie. Kontynuujemy również model ogłaszania konkursu w listopadzie, aby Państwo mogli realizować zadania już od początku 2024 roku. Wierzę, że wszystkie wprowadzone udogodnienia pozwolą dofinansować wiele ciekawych projektów kulturalnych – informuje Urszula Żołyńska, Kierownik Działu Współpracy ze Środowiskiem Kultury w Wydziale Kultury.


1,7 mln zł na dolnośląską turystykę
W konkursie na wydarzenia turystyczne przewidziano 6 typów zadań do dofinansowania:
1.    #MOJEDOLNOŚLĄSKIE – projekty, których celem jest definiowanie dolnośląskości poprzez poznanie, odkrywanie i eksplorowanie najbliższego otoczenia, jego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego,
2.    ODKRYJ DOLNY ŚLĄSK to kategoria dedykowana zadaniom które w oryginalny i innowacyjny sposób będą promować turystykę na Dolnym Śląsku, szczególnie wśród Dolnoślązaków,
3.    ROZWÓJ BRANŻY TURYSTYCZNEJ – działanie ukierunkowane na rozwój kompetencji kadry branży turystycznej oraz współpracę, sieciowanie i wspólną promocję produktów turystycznych,
4.    SZLAKI TURYSTYCZNE – przeznaczone są dla organizacji, które chcą tworzyć, modernizować
lub zwiększać dostępność szlaków turystycznych dla osób o szczególnych potrzebach,
5.    TURYSTYKA SPOŁECZNA - projekty służące upowszechnianiu i rozwojowi turystyki społecznej na Dolnym Śląsku,
6.    ŚWIĘTO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – wydarzenia i imprezy turystyczne, które odbędą się z okazji święta województwa dolnośląskiego w październiku 2024 r.


- Projekty, które odbyły się w tym roku w ramach Święta Województwa Dolnośląskiego pokazały nam, jak ważne dla branży turystycznej jest zachęcanie do uprawiania turystyki jesienią, kiedy aktywność turystów powoli się wycisza – stąd mimo, że 25-lecie województwa już za nami, zachęcamy do kontynuowania październikowych projektów w kolejnym roku. Podobnie jak w kulturze – zwiększony budżet na przyszłoroczne projekty – ale to nie wszystko. Przed nami jeszcze Dolnośląski Fundusz Odrzański, który ogłosimy już niebawem – dodaje Natalia Mutor, Dyrektor Wydziału Turystyki.


Budżet konkursu na projekty turystyczne to równo 1,7 mln zł.