rozmiar czcionki: A | A | A

Nowa droga rowerowa na trasie Lubin – Ścinawa

17.09.2021 14:53 14:53

Województwo Dolnośląskie zawarło porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o współpracy przy rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Lubin – Ścinawa. W tym miejscu powstanie także nowa ścieżka rowerowa, która będzie częścią Cyklostrady Dolnośląskiej.

Województwo Dolnośląskie będzie współpracować z GDDKiA przy przygotowaniu i sfinansowaniu prac przygotowawczych nad opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla całości inwestycji, która obejmuje następujące zadania: rozbudowę drogi krajowej nr 36 na odcinku Lubin-Ścinawa ze ścieżką pieszo-rowerową oraz stworzenie rozwiązań koncepcyjnych w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej. Województwo Dolnośląskie odpowiada za sfinansowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z elementami opracowania koncepcji dla przebiegu nowej ścieżki.


- Wspólnie z ekspertami i przedstawicielami środowiska miłośników turystyki rowerowej tworzymy strategię budowy sieci dróg rowerowych w całym regionie. Nie zapominajmy, że drogi rowerowe to również część infrastruktury komunikacyjnej na Dolnym Śląsku. Dlatego równolegle z rozbudową dróg i linii kolejowych poszerzamy sieć tras rowerowych, tak by poprawić dostępność transportową w regionie i ułatwić dostęp do wielu atrakcji na Dolnym Śląsku – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.


Nowa droga rowerowa będzie mieć ok. 11 km długości i będzie przebiegać na trasie Lubin – Ścinawa. Będzie to kolejny element Dolnośląskiej Cyklostrady, która poprawi dostępność transportową regionu, zintegruje lokalne drogi rowerowe i powiąże je z dolnośląską siecią kolejową. Dokumentacja nowej trasy planowo powstanie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.