rozmiar czcionki: A | A | A

Jubileusz 25-lecia współpracy Dolnego Śląska i Saksonii

28.02.2024 12:52 12:52

Dolny Śląsk i Saksonia, partnerskie regiony od ćwierćwiecza, świętują okrągły jubileusz swojej owocnej współpracy. Z tej okazji Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Krzysztof Maj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego spotkali się z premierem Wolnego Państwa Saksonia Michaelem Kretschmerem w Kancelarii Stanu w Dreźnie. W Regionalnym Biurze Województwa Dolnośląskiego odbyła się konferencja prasowa podsumowująca tę uroczystość.

- Spotkanie z Panem Premierem było doskonałą okazją do rozmowy o sprawach nas łączących. Jako dwa sąsiadujące ze sobą regiony skupiamy się na kontynuowaniu bardzo dobrej współpracy gospodarczej. Inicjujemy współpracę tzw. Trójziemia, czyli obszaru łączącego Dolny Śląsk z Saksonią i Krajem Libereckim. Rozmawiamy o wspólnych projektach infrastrukturalnych oraz społecznych – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Podczas rozmów poruszono ważne kwestie wspólnego obszaru Dolnośląsko-Saksońsko-Libereckiego, Inicjatywy Trójziemia, wymagającego spójnych działań związanych z dekarbonizacją i transformacją społeczno-gospodarczą. Planowane jest podpisanie listu intencyjnego w tym zakresie. Kolejnym tematem spotkania było zagadnienie mobilności w obszarze przygranicznym. Dolny Śląsk inwestuje w rewitalizację linii kolejowych, modernizację dróg wojewódzkich oraz regularne połączenia kolejowe. W planach jest także skomunikowanie atrakcyjnych turystycznie miejscowości na Dolnym Śląsku z Görlitz.


Nie pominięto kwestii czasowych kontroli granicznych, gdzie wspólne poszukiwanie usprawnień w przekraczaniu granic pozostaje priorytetem obu regionów. Współpraca transgraniczna jest fundamentem długotrwałych relacji społecznych, instytucjonalnych i rynkowych pomiędzy partnerami.


- Dobra współpraca między Dolnym Śląskiem a Saksonią to wynik dużego zaangażowania z obu stron. W spotkaniu wzięła również udział minister Barbara Klepsch, z którą od dłuższego czasu aktywnie działamy w obszarze kultury i turystyki. Widać owoce tej współpracy, co podkreślała pani minister. Nastąpiło duże ożywienie. Dla przykładu: Saksończycy korzystają z naszych doświadczeń związanych z Europejską Stolicą Kultury, ponieważ w przyszłym roku niemieckie Chemnitz będzie nosiło ten tytuł, tak jak Wrocław w roku 2016 – mówi Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.


Oba regiony mają swoje Biura Regionalne - Saksonia we Wrocławiu, a Dolny Śląsk w Dreźnie. Są one nie tylko miejscem formalnych kontaktów, ale także źródłem informacji dla mieszkańców zainteresowanych turystyką, gospodarką czy kulturą sąsiedniego kraju.