rozmiar czcionki: A | A | A

I Dolnośląskie Forum Rad Senioralnych

20.10.2021 14:33 14:33

Polityka senioralna w regionie była głównym tematem I Dolnośląskiego Forum Rad Senioralnych, które odbyło się w środę w Jeleniej Górze. Samorząd Województwa Dolnośląskiego podczas spotkania reprezentował Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląską Społeczną Radą Senioralną po raz pierwszy. Forum jest przestrzenią do dzielenia się dobrymi praktykami, a także dyskusji na temat potrzeb Rad Seniorów w środowisku lokalnym.


- Dolnośląskie Forum Rad Senioralnych to dla nas ważne wydarzenie, które jest okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z działaniami na rzecz osób starszych. Jako samorząd województwa wspieramy seniorów, dostrzegamy ich potrzeby oraz podejmujemy działania służące rozwojowi polityki senioralnej – mówił Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.


Dobrą współpracę między Zarządem Województwa a Dolnośląską Społeczną Radą Senioralną podkreślała Małgorzata Calińska-Mayer, Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.


- Jak dobra jest współpraca Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej z Zarządem Województwa Dolnośląskiego pokazują choćby dwa przykłady. Pierwszy to finansowanie przez Samorząd Województwa zadań na rzecz dolnośląskich seniorów - w ubiegłym roku przeznaczono ponad 283 tysięcy złotych, a w obecnym już ponad 438 tysięcy złotych. Drugi to dzisiejsze I Dolnośląskie Forum Rad Senioralnych działających na terenie całego Dolnego Śląska, podczas którego chcielibyśmy wsłuchać się w codzienne problemy, z jakimi borykacie się każdego dnia w różnych zakątkach naszego województwa niosąc pomoc seniorom - mówiła w swoim wystąpieniu Małgorzata Calińska-Mayer, Radna Województwa Dolnośląskiego.


Jednym z działań na rzecz seniorów prowadzonym nieprzerwanie od 2016 roku w samorządzie województwa jest realizacja programu „Bezpieczny Senior”, którego celem jest propagowanie działań, mających na celu podniesienie świadomości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród osób starszych z Dolnego Śląska.


Na I Dolnośląskim Forum Rad Senioralnych w Jeleniej Górze gościł Minister Stanisław Szwed z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele samorządów, reprezentanci gminnych i powiatowych Rad Seniorów z Dolnego Śląska, Ogólnopolskiego Porozumienia o współpracy Rad Seniorów, Dziennego Domu Senior+, dolnośląskich publicznych uczelni wyższych, a także lokalni liderzy.


- Seniorzy to bardzo ważna grupa społeczna w naszym kraju, dlatego potrzebujemy wspólnego działania ze strony rządowej i samorządowej. Ta pomoc musi być szeroka. To co robimy to wsparcie materialne, trzynasta i czternasta emerytura, waloryzacja emerytur, ale też kwestie związane z opieką nad osobami starszymi. Tutaj bardzo ważna jest rola samorządów, które muszą nas w tych działaniach wspierać. My poprzez programy dofinansowujemy te działania. Dzięki takim wspólnym inicjatywom jak Dolnośląskie Forum Rad Senioralnych możemy wzajemnie uzupełniać się wiedzą na temat potrzeb seniorów - mówił Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.


Do zgromadzonych gości list skierowała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, który odczytał wiceminister Stanisław Szwed. Dr Bogna Bartosz podczas wystąpienia podkreślała, że przyszły czasy „silver generation”. Osoby powyżej 60. roku życia dominują w naszym społeczeństwie. Wg badań na 100 osób 38 to seniorzy. Podczas prelekcji mówiła o mitach, które napotykają w życiu osoby starsze, które w społeczeństwie są stygmatyzowane. – Żyjemy dłużej, ale to wcale nie oznacza, że dłużej jesteśmy młodzi. Dłużej jesteśmy starsi. Nie oznacza to, że musi to być czas braku aktywności – przekonywała dr Bogna Bartosz, Przewodnicząca Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej.