rozmiar czcionki: A | A | A

Dolny Śląsk podpisał porozumienie o współpracy z koreańską prowincją Gyeonggi

07.11.2023 12:51 12:51

Dolny Śląsk zacieśnia więzi z Koreą Południową. Podczas misji gospodarczej w Seulu zostało podpisane porozumienie o współpracy między Województwem Dolnośląskim, a Prowincją Gyeonggi, które jest wstępem do zawarcia umowy partnerskiej. Dolnośląską delegację reprezentowali Grzegorz Macko - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Krzysztof Maj - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Jaroch - Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz radni województwa: Marek Obrębalski, Ewelina Szydłowska-Kędziera i Wojciech Bochnak.

Współpraca międzyregionalna jest bardzo ważnym elementem dla polsko-koreańskich stosunków. Znaczącym krokiem na drodze do umocnienia tej współpracy jest nowo otwarte, bezpośrednie połączenie lotnicze z Wrocławia do Seulu. Inauguracyjny lot odbył się 3 listopada 2023 roku z oficjalną dolnośląską delegacją na pokładzie.


- Samorząd Województwa Dolnośląskiego długo zabiegał o możliwość otwarcia tego połączenia. Jesteśmy bardzo dumni, że ten duży projekt się udał i został tak dobrze przyjęty. Na Dolnym Śląsku mieszka około 5 tysięcy obywateli Republiki Korei. Większość żyje na terenie Wrocławia i Bielan Wrocławskich. Bezpośredni lot ze stolicy Województwa Dolnośląskiego do Seulu to dla nich szansa na odwiedzenie rodzin, nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ten lot to także szansa dla rozwoju turystyki i możliwość dla Koreańczyków zorganizowania podróży do naszego regionu – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.


Istotnym punktem pobytu dolnośląskiej delegacji w Seulu było podpisanie porozumienia między Województwem Dolnośląskim a Prowincją Gyeonggi o współpracy międzyregionalnej, którego sygnatariuszami są Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Kim Dong-Yeon, Gubernator Prowincji Gyeonggi. Podpisane porozumienie jest podstawą do dalszej partnerskiej współpracy obu regionów, która będzie polegać na wymianie dóbr i własnych doświadczeń, tak aby osiągnąć skutek synergii.


- Nasza współpraca nie zakończy się tylko na współpracy związanej z gospodarką. Będziemy się również wspierać i współpracować w takich obszarach jak kultura, turystyka, edukacja czy sport. Wierzę, że po podpisaniu porozumienia utworzy się pomiędzy naszymi regionami brama do długiej i owocnej współpracy – mówi Kim Dong-Yeon, Gubernator Prowincji Gyeonggi.


Podpisane porozumienie oznacza pogłębienie stosunków między Koreą i Polską, co jest bardzo znamienne, ponieważ w przyszłym roku będzie 35. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską, a Koreą. Ponadto deklaracja współpracy daje wiele możliwości nie tylko do tworzenia wspólnych inwestycji, ale także otworzy i ułatwi drogę przedsiębiorcom do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.


- Republika Korei to jeden z kluczowych partnerów ekonomicznych Polski w Azji i największy pozaeuropejski inwestor w Polsce i na Dolnym Śląsku. Podpisany dokument to symbol bezpośredniej relacji łączącej nasze regiony i dowód na to, że mamy wobec siebie bardzo poważne plany ekonomiczne i biznesowe. Wierzę, że dzięki takiej deklaracji jeszcze więcej inwestorów koreańskich zainteresuje się naszym regionem oraz więcej polskich przedsiębiorców zdecyduje się promować swoje produkty w Korei Południowej – opowiada Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.


Podpisanie memorandum było elementem polskiego Dnia Narodowego w Seulu z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości udział wziął także J.E. Ambasador RP w Republice Korei Piotr Ostaszewski oraz wiceminister spraw zagranicznych Korei Południowej, który pogratulował odzyskania niepodległości po 123 latach i podkreślił, że jest dumny z tego, iż oba kraje rozwijają współpracę od 1989 roku i tworzą silne partnerstwo. Podczas Dnia Narodowego przemawiał także Wicemarszałek Województwa Grzegorz Macko, który podkreślał jak ważne jest zaangażowanie w  budowanie relacji polsko-koreańskich.


- Cieszę się, że mogliśmy przy tak ważnym spotkaniu wykonać pierwszy krok na drodze do długiej i owocnej dla obu stron współpracy pomiędzy Prowincją Gyeonggi oraz Dolnym Śląskiem. Życzyłbym sobie aby intensyfikacja relacji polsko-koreańskich, a szczególnie dolnośląsko-koreańskich przyczyniła się do wzajemnego bliższego poznania naszych kultur i piękna naszych ojczyzn – mówił Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego podczas Dnia Narodowego.