rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląskie firmy podbijają światowe rynki

05.12.2022 10:35 10:35

Setki spotkań, nowe kontakty biznesowe, misje gospodarcze i obecność w najważniejszych światowych wydarzeniach – Samorząd Województwa Dolnośląskiego podsumował projekt Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza.

- Samorząd Województwa zaplanował wiele działań aby złagodzić ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii, a także wojny trwającej za naszą wschodnia granicą. Jednym z kluczowych elementów wspierających dolnośląskie firmy był projekt Going Global umożliwiający im udział w najważniejszych wydarzeniach targowych na świecie oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych  – wyjaśnia Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.


Program skierowany do sektora dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wpisujących się w inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska wystartował w październiku 2020 roku. Chęć udziału w nim jeszcze przed inauguracją zgłosiło ponad 200 przedsiębiorców z regionu. Celem projektu była krajowa i międzynarodowa promocja gospodarcza regionu oraz wzrost poziomu internacjonalizacji regionalnych przedsiębiorstw, w tym poszukiwanie nowych rynków zbytu i dostaw. W ramach projektu zorganizowano łącznie 13 zagranicznych misji gospodarczych. Wyprodukowano 3 nowoczesne aplikacje multimedialne oraz przeprowadzono kampanię promocyjną w mediach.


- Chcieliśmy pokazać naszym obecnym i potencjalnym partnerom, że jesteśmy otwarci na ich kreatywne pomysły i inwestycje, że stawiamy na nowoczesne, innowacyjne technologie.  Dlatego też w projekcie Going Global wykorzystaliśmy najnowocześniejsze rozwiązania cyfrowe – wyjaśnia Grzegorz Macko Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.


W ramach projektu Going Global samorząd zorganizował łącznie 13 misji gospodarczych do: Niemiec, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Gruzji, Luksemburga, Czech, Korei Południowej, Szwajcarii, Japonii. W sumie w misjach wzięło udział 69 przedsiębiorstw z regionu, którzy odbyli blisko 400 spotkań i rozmów. Firmy z regionu mogły całkowicie bezpłatnie brać udział w każdym działaniu i misji. Rekrutacja była prosta i składała się zaledwie z trzech etapów: elektronicznej rejestracji chęci udziału w misji, złożenia oświadczeń oraz podpisania umowy o udziale w misji.


- Projekt Going Global to nie tylko szansa dla firm na rozszerzenie swoich działań biznesowych ale także niezwykle ważne relacje, jakie przedstawiciele biznesu nawiązali z samorządem. Firmy z regionu są motorem napędowym regionalnej gospodarki dlatego będziemy nadal wspierać ich rozwój – dodaje Krzysztof Maj, członek zarządu województwa.


Każda z misji była skierowana na inny zagraniczny rynek oraz obejmowała różne branże. Znalazły się wśród nich targi: EXPO i GITEX organizowane w Dubaju, Home&Decor w Pradze,  DMEA w Berlinie, Electronica w Monachium, GamesCom w Kolonii, SiliconSaxony w Dreźnie, Tokio Game Show, FIME w Miami oraz Sindex w Bern. Poza targami zorganizowano także misje gospodarcze do Gruzji, Luksemburga i Seulu.  Dzięki tym działaniom projektu możliwe było poznanie i częściowe pozyskanie nowych rynków dla dolnośląskich firm m.in. z branż: spożywczej, doradztwa, edukacji, space, produkcji maszyn, ICT, mobilności, dronów i bezałogowców, medycznej, przemysłu 4.0.


- Podczas misji przedsiębiorców na GITEX w Dubaju zorganizowano dedykowane spotkania B2B. W czasie tych spotkań firma BZB UAS zaprezentowała swoje technologie oraz zapotrzebowania produktowe. Działania te pozwoliły na nieprzerwanie łańcuchów dostaw systemów bezzałogowych dla klientów BZB UAS poprzez zastąpienie brakujących podzespołów nowo pozyskanymi - wyjaśnia Kacper Budnik z BZB UAS.


Dolny Śląsk postawił na promocję poprzez przedstawianie historii sukcesów rodzimych przedsiębiorców. Wykorzystano je nie tylko na stoiskach targowych, ale przede wszystkim w filmach promocyjnych wyprodukowanych z myślą o działaniach i rynkach ujętych w projekcie. Region promował się m.in. poprzez opracowywane i produkowane tu statelity, urządzenia smart-dom, katamarany, urządzenia medyczne, pojazdy, samoloty oraz te bardziej tradycyjne branże jak np. winiarnie, ceramikę, kryształ, rękodzieło artystyczne. Podczas targów For decor&Home w Pradze, lokalni rękodzielnicy mieli okazję zainteresować południowych sąsiadów swoimi wyrobami.


- Udział w targach był okazją do zainteresowania Czechów polskim winem i tym samym promocji regionu - tłumaczy Dorian Zięba, współwłaściciel winnicy 55-100. - Dla nas jako winnicy to również sprawdzian jak wina zostaną odebrane i czy będą smakować odwiedzającym stoisko Dolnego Śląska. W Czechach, gdzie produkuje się sporo piwa, uprawia się również winorośle i produkuje wina. Byliśmy szczęśliwi widząc pozytywne zaskoczenie na twarzach osób, które degustowały nasze wina. Goście zainteresowani byli nie tylko kupnem produktów, ale również wizytą w naszym regionie.


Dzięki spójnym działaniom projekt przyniósł efekty nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla regionu poprzez wzrost jego rozpoznawalności zarówno w kraju, jak i za granicą, ułatwiając przyszłe kontakty i działania. Informacje o projekcie pojawiały się w mediach łącznie 626 razy, a wartość AVE (Advertising Value Equivalency czyli ekwiwalent reklamowy – wskaźnik wyrażający kwotę, jaką należałoby wydać na promocję danego przekazu, gdyby był on reklamą) przekroczyła 2 miliony złotych.


Program „Going Global” kosztował 6 mln złotych z czego 5,1 mln pochodziło z unijnego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Za jego opracowanie, koordynację i realizację odpowiadał Wydział Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Uczestnicy biznesowi oszacowali potencjalne zyski z przeprowadzonych spotkań, rozmów oraz nawiązanych nowych kontaktów na blisko 5,4 miliona złotych.