rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląski Kongres Obywatelski

27.10.2021 13:26 13:26

"Nowa rzeczywistość - nowa perspektywa. Aktualne wyzwania dla obywateli i obywatelek w czasie kryzysu” – pod tym hasłem odbyła się VI już edycja Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego, który zgromadził dziś kilkuset przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, a także przedstawicieli samorządów i biznesu. Najważniejszymi tematami tegorocznej edycji stały się m.in. środki unijne dla NGO i dla Dolnego Śląska, kryzys klimatyczny, migracje czy współpraca z biznesem. Samorząd województwa reprezentował marszałek Cezary Przybylski.

- Organizacje pozarządowe odgrywają bardzo ważną rolę - pobudzają aktywność obywatelską, uczą dialogu społecznego, są niezastąpionym „łącznikiem” pomiędzy obywatelami a administracją – mówi marszałek Cezary Przybylski. - Sektor pozarządowy jest istotnym partnerem samorządu województwa, dlatego też wspieramy finansowo dolnośląskie NGO oraz projekty, które realizują. W naszym regionie najwięcej organizacji działa lokalnie - na terenie gminy czy powiatu. Dzięki temu znają one potrzeby mieszkańców i są zaangażowane w problemy społeczności lokalnych – dodaje marszałek Przybylski.


Dolnośląski Kongres Obywatelski organizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych z Fundacją "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego przy współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Każdego roku samorząd województwa przeznacza ok. 20 mln zł dla organizacji pozarządowych, a od 2014 roku trafiło do nich w sumie już 120 mln zł.


Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zrzesza Ponad 200 organizacji członkowskich, na rzecz których świadczy wsparcie merytoryczne, organizuje szkolenia, doradztwo i wsparcie marketingowe. Prowadzi również działania rzecznicze i reprezentuje sektor w ważnych ciałach konsultacyjno-doradczych. Aktywnie uczestniczy w konsultacjach aktów prawnych, dokumentów programowych oraz zmieniających się ustaw istotnych dla organizacji pozarządowych. Jej podstawowym zadaniem jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań sektora pozarządowego na Dolnym Śląsku.