rozmiar czcionki: A | A | A

Blisko 5 mln zł dla szkolnictwa zawodowego powiatu bolesławieckiego

24.11.2016 08:32 08:32

Marszałek Cezary Przybylski i starosta bolesławiecki Karol Stasik podpisali umowę dofinansowania na realizację projektu „Edukacja Kluczem do Kariery- kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego. Wartość projektu edukacyjnego to blisko 5 mln złotych. Realizacja programu rozpocznie się już w styczniu 2017 roku.

Powiat Bolesławiecki w ogłoszonym konkursie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego został wybrany do realizacji projektu „Edukacja Kluczem do Kariery- kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego”.


W projekcie weźmie udział prawie 1200 uczniów z 5 szkół powiatowych. Szkoły zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Będą to m. in.: pracownie komputerowe ze specjalistycznymi programami, obrabiarki konwencjonalne, ultrasonograf oraz nowoczesny sprzęt budowlany. Projekt zakłada realizację w pięciu szkołach zawodowych powiatu specjalistycznych kursów kwalifikacyjnych dla uczniów zakończonych egzaminami, staży zawodowych, zajęć z doradcą zawodowym i innych form wsparcia uczniów. W każdej szkole odbywać się będą dodatkowe zajęcia z języków obcych. Projekt zakłada również kształcenie nauczycieli wykorzystujących specjalistyczny sprzęt.


Projekt w 95% dofinansowany jest ze środków unijnych. Liderem projektu jest  w Bolesławcu jest  Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr.