rozmiar czcionki: A | A | A

24 miliony zł dla najzdolniejszych dolnośląskich uczniów

13.06.2024 14:47 14:47

1500 dolnośląskich uczniów szkół podstawowych, uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych, otrzyma specjalne stypendia naukowe. Na program realizowany przez Urząd Marszałkowski przeznaczono w sumie 24 miliony złotych ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Województwa.

Stypendia skierowane są do uczniów 7 i 8 klas dolnośląskich szkół podstawowych. Zgodnie z regulaminem programu wsparciem zostaną objęci młodzi mieszkańcy regionu, którzy wykazują się szczególnymi uzdolnieniami w zakresie przedmiotów ścisłych, ale jednocześnie są zagrożeni wykluczeniem społecznym z powodów zdrowotnych czy rodzinnych.


- O powodzeniu w dorosłym życiu bardzo często decyduje nie tylko osobisty talent, ale również możliwość rozwijania umiejętności już w dzieciństwie. Bez wsparcia finansowego, technicznego i opieki merytorycznej jest to bardzo często niemożliwe. Taką szansą dla młodych Dolnoślązaków ma być właśnie nowy Program Stypendialny. Upatrujemy w tym projekcie ogromne szanse – mówi Jarosław Rabczenko, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.


Program będzie trwał pięć lat. Każdego roku stypendium trafi do 300 Dolnoślązaków. By wyrównać szanse uczniów całkowita pula środków zostanie podzielona pomiędzy wszystkie subregiony w województwie. Aby móc skorzystać ze stypendium niezbędne jest uzyskanie średniej ocen na poziomie co najmniej 4,5.


- To jest doskonały start dla młodych ludzi, by w kolejnych latach mogli wziąć udział w rekrutacji do najlepszych liceów dolnośląskich, by mogli rozwijać swoje talenty już w wieku szkolnym. Apeluję do dyrektorów szkół i nauczycieli, by zainteresowali się tym projektem – dodaje Dolnośląska Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek.


Pierwszy nabór wniosków planowany jest już na wrzesień 2024 r. Proces rekrutacji przeprowadzi Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Każdy stypendysta otrzyma wsparcie:
•    finansowe w formie stypendium w wysokości 10 000 zł;
•    poprzez przeprowadzenie oceny, której efektem będzie opinia dot. predyspozycji ucznia w zakresie jego uzdolnień, badanie sytuacji społecznej uczestnika oraz badanie postępów rozwoju na każdym etapie wsparcia;
•    merytoryczne stwarzające uczniowi możliwość udziału w zajęciach on-line, szkoleniach, zawodach/warsztatach i festiwalu kół naukowych organizowanych przez partnera projektu Politechnikę Wrocławską, obejmujących szeroki zakres wiedzy z obszaru m.in. elektroniki, mechaniki, programowania oraz nowoczesnych technik i technologii stosowanych w życiu codziennym;
•    w zakresie rozwoju psychospołecznego poprzez całościowe wzmacnianie potencjałów i możliwości ucznia obejmujących m.in. kształtowanie samodzielności jego myślenia, zdolności analizy, percepcji i jej ukierunkowania w zgodzie ze społecznymi oczekiwaniami poprzez indywidualne spotkania tutora z uczniem, organizowane przez partnera projektu Uniwersytet Dolnośląski DSW.