rozmiar czcionki: A | A | A

Za nami obchody XIII Święta Województwa Dolnośląskiego

17.10.2023 08:13

Jak co roku, 16 października, obchodzimy Święto Województwa Dolnośląskiego. W tym roku obchody mają wyjątkowo uroczysty charakter z powodu jubileuszu 25-lecia powstania Województwa Dolnośląskiego. To szczególny dzień, który jest okazją do integracji mieszkańców naszego regionu i wyróżnienia osób działających na rzecz jego rozwoju.

- Dzisiejsze święto i jego symbolika łączy wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska, który jest naszym wspólnym dobrem. Ostatnie lata były dla naszego regionu bardzo pomyślne i mamy powody do satysfakcji. Z podniesioną głową możemy mówić o naszych sukcesach, które obejmują m.in. dynamiczny rozwój kolei, dróg, a na mapie naszego regionu nieustannie pojawiają się nowe inwestycje. Sukcesy te wynikają z pracowitości i kreatywności Dolnoślązaków oraz współpracy samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami, środowiskami naukowymi oraz z rządem – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Święto Województwa zostało ustanowione w 2010 roku i jest obchodzone w dniu św. Jadwigi, patronki Dolnego Śląska. Jak co roku w ramach obchodów władze regionu spotkały się podczas uroczystej sesji sejmiku województwa zorganizowanej w Operze Wrocławskiej. Tradycją Święta Województwa jest także nadanie tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska Civi Honorario. To wyróżnienie jest przyznawane osobom, które swoją postawą życiową i pracą przyczyniły się do kształtowania tożsamości regionalnej oraz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Dolnego Śląska.


Honorowymi Obywatelami Dolnego śląska zostali Julian Gozdowski - legendarny Komandor Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej  i prof. Stanisław Gebhardt - ekonomista, polityk, działacz emigracyjny, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Dyplom uznania wręczono także Elżbiecie Berezowskiej - Skarbnikowi Województwa Dolnośląskiego. Wyróżnienie to przyznano za profesjonalizm i kulturę polityczną umożliwiające współpracę z zarządami województwa przez całą historię 25-lecia naszego regionu.


W tym roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Nagrody Kulturalne SILESIA za rok 2023 instytucjom: Alchemii Teatralnej ze Świdnicy, Filharmonii Uniwersyteckiej z Wrocławia, Zespołowi Ludowemu Rozmaryn z Bogatyni i Głogowskiej Rewii Graffiti.

•    Filharmonia Uniwersytecka została utworzona w 2018 przez Towarzystwo Koncertowe i Fundację Rozwoju Kultury we Wrocławiu. Wykonują specjalny cykl koncertowy pt. „Najpiękniejsza klasyka w najlepszym wykonaniu”, z repertuarem najwybitniejszych kompozytorów od baroku do romantyzmu oraz „Relaksujące podróże melomana odkrywcy” z repertuarem współczesnych kompozytorów, głównie wrocławskich. Mimo ograniczeń związanych z pandemią Filharmonia zagrała prawie 70 koncertów. Każdy z koncertów jest poprzedzany okolicznościowymi wystąpieniami, prelekcjami oraz spotkaniami po koncertowymi. W wydarzeniach uczestniczą bezpłatnie przedstawiciele środowisk kombatanckich, senioralnych i organizacji młodzieżowych z całego regionu. Dyrektorem programowym Filharmonii Uniwersyteckiej jest pan Wiesław Małucha - kompozytor, autor i kompozytor projektu Muzyka Wrocławska, fundator Fundacji Rozwoju Kultury we Wrocławiu. Dyrektorem artystycznym jest wirtuoz skrzypiec pan Viktor Kuznetsov.

•    Zespół Ludowy Rozmaryn rozpoczął działalność w 1997 roku. Liczy 15 osób, które reprezentują Koło Gospodyń Wiejskich w Markocicach, w gminie Bogatynia. Zespół regularnie uczestniczy w tradycyjnych obchodach świąt lokalnych, regionalnych i państwowych dzięki czemu zyskuje coraz większe grono przyjaciół i sympatyków folkloru. Aktywnie uczestniczy w życiu gminy, współpracuje z Radami Osiedli, szkołami i przedszkolami, z organizacjami społecznymi i instytucjami kultury.
•    Głogowska Rewia Graffiti –  w tym roku rewia rozpoczyna 25 rok działalności, przez ten czas w zajęciach uczestniczyło ponad 1000 osób -  dzieci i młodzieży. Działalność rewii to przede wszystkim edukacja muzyczna, rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, popularyzacja różnych form ekspresji artystycznej oraz zdobywanie na cotygodniowych zajęciach w Miejskim Ośrodku Kultury umiejętności tanecznych oraz wokalnych. Głogowska Rewia Graffiti prowadzi działalność koncertową w Głogowie, na terenie Polski i za granicą. Tradycją Rewii Graffiti są cykliczne koncerty z udziałem gwiazd polskiej estrady, np. Andrzejem Krzywym z De Mono, czy z Igorem Herbutem, absolwentem Rewii, a dziś znanym i charyzmatycznym artystą młodego pokolenia.


Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Za szczególne osiągnięcia dla regionu” przyznano profesorowi Wojciechowi Witkiewiczowi. Profesor jest wybitną postacią w świecie medycyny. Chirurg ogólny, naczyniowy, transplantolog. Twórca i ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Transplantacyjnej, Onkologicznej i Chemioterapii, organizator i od ponad 30 lat dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, jednej z najważniejszych placówek medycznych w regionie.


Złote odznaki honorowe „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” odebrali:
•    Maria Woś – Od 1958 r. związana z Polskim Radiem Wrocław. Autorka licznych audycji, słuchowisk, reportaży i felietonów. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami.
•    Paweł Wróblewski – doktor nauk medycznych, dziś dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Przez 16 lat był Radnym Województwa Dolnośląskiego, a także  Marszałkiem Województwa i Przewodniczącym Sejmiku. Jako Marszałek przyczynił się do pozyskania wielu zagranicznych inwestycji na Dolnym Śląsku, m.in.  firmy LG Philips. Przeprowadził największy w skali kraju proces oddłużeniowy podległych samorządowi województwa jednostek służby zdrowia. Gdy pełnił funkcję Przewodniczącego Sejmiku ustanowiono i nadano sztandar Województwa Dolnośląskiego. Aktywnie działa w samorządzie zawodowym lekarzy. Od 2016 r. jest prezesem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
•    Prof. Jerzy Korczak –  doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Nauki Administracji Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swą pracą w sposób znaczący przyczynił się do odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. W latach 2006 -2022 był doradcą prawnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Opracował projekty wielu znaczących uchwał, a zwłaszcza ciągle obowiązującego Statutu Województwa Dolnośląskiego z 2010 r. Jest autorem ponad 300 publikacji: monografii zbiorowych, podręczników, artykułów naukowych w znaczącej części poświęconych problematyce samorządowej, w których wielokrotnie przedstawia dokonania Województwa Dolnośląskiego i dolnośląskich gmin oraz powiatów.
•    Irakli Beridze  - z ramienia Gruzińskiej Autonomicznej Republiki Adżarii był głównym organizatorem współpracy między Dolnym Śląskiem i Adżarią. Od 2016 roku, od podpisania porozumienia o współpracy między naszymi regionami lrakli Beridze tworzył co roku agendę tej współpracy, proponując projekty z wielu dziedzin życia społecznego: kultury, gospodarki, medycyny, edukacji, turystyki, etc., które następnie były i są realizowane na Dolnym Śląsku i w Adżarii. W ciągu 6 lat partnerskiej współpracy wspólne projekty zbudowały i wzmocniły relacje między Dolnoślązakami i Gruzinami.

•    Płk Artur Barański - były dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od początku formowania brygady angażował się we wspieranie dolnośląskiej społeczności lokalnej w czasie pandemii COVID 19, działał na rzecz przyjęcia uchodźców z Ukrainy, a także podejmował liczne działania na rzecz mieszkających na Dolnym Śląsku kombatantów czasu II wojny światowej. Jest inicjatorem programów ,,Korzenie” oraz ,,Lekcje Żywej Historii”. Z inicjatywy Pułkownika dolnośląscy terytorialsi dbają o mogiły poległych bohaterów, a w dni pamięci uroczyście oddają im hołd, wspierają również organizacje uroczystości w ramach wspólnego programu wojewody i IPN „Ocalamy”.

•    Maciej Kieres - dziennikarz, pianista, kompozytor. Doświadczony reżyser i dokumentalista filmowy, autor i realizator widowisk muzycznych. Pomysłodawca licznych koncertów i festiwali. Od ponad 20 lat dyrektor artystyczny Festiwalu ,,Maj z Muzyką Dawną", organizowanego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Jest organizatorem, a od 2017 r. dyrektorem artystycznym, Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego. Od 22 lat zawodowo związany z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, gdzie obecnie jest kierownikiem Działu Muzyki i Projektów Audiowizualnych.

•    Dolnośląska Federacja Sportu - organizacja od 70 lat prowadzi swoją działalność prosportową i prospołeczną. Zrzesza dolnośląskie związki sportowe, w porozumieniu z którymi prowadzi organizacyjnie szkolenie sportowe oraz działalność popularyzatorską z zakresu sportu dzieci i młodzieży w regionie. Dolnośląska Federacja Sportu jest wieloletnim partnerem Województwa Dolnośląskiego w realizacji programów sportu powszechnego oraz organizacji prestiżowych przedsięwzięć sportowych, łącznie przeprowadziła 14-naście Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży, mających zarówno walor popularyzatorski, jak i promujący województwo w kraju.