rozmiar czcionki: A | A | A

VIII Dni Oszczędzania Energii

29.10.2010 15:28

Zgodnie z wieloletnią tradycją Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska organizują VIII Dni Oszczędzania Energii (DOE) pod nazwą „Energia w Budownictwie”.

Konferencja odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2010 we Wrocławiu
w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej przy Hali Stulecia.

Jej celem popularyzacja oraz dyskusja nad ideą zrównoważonego budownictwa w aspekcie efektywności energetycznej, a także przedstawienie osiągnięć i możliwości z zakresu poszanowania energii Specjaliści z Polski i Europy dzielić się będą swoim doświadczeniem i wiedzą w tym zakresie. W przedsięwzięciu wezmą udział regiony z całej Europy: Środkowa Jutlandia, Saksonia, Vastmanland i Alzacja.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszanowaniem energii: inwestorów, deweloperów, przedstawicieli samorządów, producentów oraz dostawców rozwiązań mających wpływ na energooszczędność w budownictwie, instalatorów, architektów, konstruktorów.

VIII DOE trwają  2 dni podczas których omówione zostaną zagadnienia:
I DZIEŃ : Zrównoważone budownictwo, strategia rewitalizacji i termomodernizacji przestrzeni zurbanizowanej.
II DZIEŃ : Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz  w  przemyśle.


W trakcie DOE odbędą się wydarzenia:

 Panel doradców – dokładnie omówione zostaną zagadnienia związane z efektywnością i poszanowaniem energii, termomodernizowanych i rewitalizacją istniejących budynków, oraz z realizacją budownictwa zrównoważonego o racjonalnie niskim poziomie zapotrzebowania na ciepło.
W trakcie panelu doradców specjaliści zaprezentują wpływ powierzchni zielonych na energooszczędność i środowisko naturalne.  Przedstawione będą nowe kierunki w budownictwie: budownictwo aktywne czy pasywne oraz możliwości zależności, jakości energetycznej od kształtowania formy architektonicznej.  Innowacyjne technologie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oraz wpływ zwiększania efektywności energetycznej na wartość rynkową nieruchomości będą ważnymi tematami tego panelu. Omówione zostaną nowe możliwości finansowania budownictwa energooszczędnego w ramach programów unijnych.   

 Panel regionów - głownie adresowany do przedstawicieli samorządów, którzy mają wpływ na  politykę  energetyczną  w swoim  regionie.  
W  trakcie panelu poruszone zostaną zagadnienia związane z planowaniem energetycznym oraz efektywnością energetyczną w skali makro, prezentowane będą konkretne działania realizowane przez miasta polskie oraz europejskie w zakresie: redukcji emisji gazów cieplarnianych, poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej.
Specjaliści z zaprzyjaźnionych europejskich regionów przedstawią swoje doświadczenia w zakresie poszanowania energii, stosowania technologii wiatrowej, solarnej. Prezentowane będą również doświadczenia polskich miast: Bielsko Biała i Częstochowa, które osiągnęły sukces finansowy w oszczędzaniu energii. Na szczególna uwagę zasługuje prezentacja na temat doświadczeń związanych z użytkowaniem biogazowi oraz małych elektrowni wodnych.  Ekologiczne organizacje pozarządowe przedstawia swoje programy i ich rezultaty wzmacniające świadomość racjonalnego zużycia energii w budownictwie i transporcie.  Posumowaniem panelu będzie prezentacja alternatywnej Polityki Energetycznej Polski kładącej nacisk na wykorzystane odnawianych źródeł energii.  Omówione zostaną nowe możliwości finansowania działań energooszczędnych w ramach programów unijnych oraz w ramach finansowania  w systemie ESCO.   

 Imprezy towarzyszące: podczas konferencji prezentowane będą działania na rzecz efektywności energetycznej prowadzone przez organizacje pozarządowe, prezentacje konkretnych rozwiązań na rzecz poszanowania energii oraz działania związane z redukcją emisji CO2. Będzie można nawiązać kontakt z zagranicznymi firmami poszukujących partnerów w zakresie rozwoju wymiany technologii efektywnych energetycznie.  Zorganizowana będzie wystawa projektów budynków ekologicznych i energooszczędnych.

Więcej o konferencji Dni Oszczędzania Energi na stronie www.cieplej.pl.