rozmiar czcionki: A | A | A

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oceniony

15.06.2010 13:09

Na ocenę dobrą z plusem ocenili Urząd Marszałkowski odwiedzający go klienci. W sumie 407 osób, które wypełniły ankietę oceniającą wystawiło nam dobre noty.

Ankieta dostępna była dla wszystkich korzystających z usług UMWD między 15 marca, a 15 kwietnia 2010 roku. Urząd oceniać można było wówczas na cztery sposoby: poprzez serwis umwd.dolnyslask.pl, drogą e-mail, telefonicznie oraz poprzez bezpośredni kontakt. Badanie przeprowadzono w wybranych 16 komórkach organizacyjnych, których pracownicy mają najczęstszy kontakt z klientami.

Kwestionariusz zawierał 8 pytań zamkniętych, na które ankietowani odpowiadali zakreślając odpowiednie pole z numeracji od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało ocenę bardzo złą, 2 dobrą, 3 średnią, 4 dobrą, a 5 bardzo dobrą.
Z pięciostopniowej skali oceny wszystkie osiem pytań zamkniętych uzyskało ocenę powyżej 4 pkt. (tabela z wynikami ankiety do pobrania).



nie

raczej nie

trudno powiedzieć

tak

zdecydowanie tak

Średnia ocen

Czy jest Pan/i zadowolony/a z usługi zrealizowanej przez Urząd?

   7

18

    32

   163

187

4,24

 

1,70%

4,40%

   7,90%

40,00%

45,90%

 

Czy sprawa z którą zwrócił/a się Pan/i została zrealizowana w zadowalającym terminie?

   6

   16

    58

   157

    166

4,14

 

1,50%

4,00%

   14,40%

39,00%

    41,20%

-

Czy został/a Pan/i obsłużony/a w sposób kompetentny i profesjonalny?

   4

    5

      22

  132

    241

4,49

 

1,00%

1,20%

    5,40%

32,70%

    59,70%

-

Czy informacje niezbędne do załatwienia sprawy (formularze, procedury, instrukcje) były łatwo dostępne?

   3

    4

       20

    98

    278

4,6

 

0,70%

1,00%

    5,00%

24,30%

    69,00%

-

Czy jest Pan/i zadowolony/a z informacji udzielonej przez pracownika?

   9

  11

     37

  156

      186

4,25

 

2,30%

2,80%

    9,30%

39,10%

    46,60%

-

Czy jest Pan/i zadowolony/a z kultury osobistej pracownika realizującego Pana/i usługę?

   5

   9

    17

176

    196

4,36

 

1,20%

2,20%

   4,20%

43,70%

    48,60%

-

Możliwość uzyskania informacji na jakim etapie jest Pani/a sprawa

   5

   8

     46

   150

     192

4,29

 

1,20%

2,00%

   11,50%

37,40%

  47,90%

-

Czy jest Pan/i zadowolona z warunków obsługi klienta?

   7

   10

      43

193

     150

4,24

 

1,70%

2,50%

   10,70%

47,90%

  37,20%

 



Przeprowadzone badanie pozwoliło nam nie tylko dowiedzieć się jak oceniają nasza pracę klienci, ale także stanie się punktem wyjścia do tego, aby usprawnić pracę urzędu marszałkowskiego i osób w nim zatrudnionych.

Propozycje działań mających jeszcze bardziej udoskonalić jakość obsługi klienta zostaną w najbliższym czasie przedstawione Zarządowi Województwa. Tak, by kolejne badanie, które przeprowadzone będzie w 1 kwartale 2011 roku przyniosło jeszcze wyższe oceny, a Urząd Marszałkowski stał się bardziej przyjazny klientom.

KK