rozmiar czcionki: A | A | A

Umowa z Akademią Medyczną podpisana

17.02.2010 12:59

Zabytkowy kompleks Klinik Akademii Medycznej we Wrocławiu zostanie wkrótce poddany rewitalizacji. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński i Rektor Akademii prof. Dr hab. Ryszard Andrzejak podpisali umowę na unijne dofinansowanie projektu uczelni.

Wrocławski zespół klinik, który stał się wzorcem dla przebudowy słynnych berlińskich klinik, powstał w latach 1895-1901. Kompleks mocno odczuł skutki II wojny światowej i do dziś nie przeszedł po niej gruntownego remontu. Obecnie budynki są mocno zniszczone i ulegają stopniowej degradacji.
Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego Akademia Medyczna otrzymała w ramach Działania 6.4 „Turystyka Kulturowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego ponad 9,5 mln zł dofinansowania na projekt „Rewitalizacji Zespołu Zabytkowej Architektury Klinik Akademii Medycznej” .

Zakres prac przewidzianych w projekcie obejmuje renowację elewacji i zabytkowej stolarki drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej z zachowaniem jej historycznego wyglądu i remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych.

Realizacja tego przedsięwzięcia, którego całkowita wartość to 19 mln 606 tys. zł, poszerzy ofertę turystyczną Dolnego Śląska o atrakcyjny architektonicznie obiekt.