rozmiar czcionki: A | A | A

„Piękna Wieś Dolnośląska 2015” - Podsumowanie konkursu

09.09.2015 08:46

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska” zorganizowany przez Urząd Marszałkowski już po raz siódmy to jeden z elementów wsparcia jaki urząd przygotował dla sołectw i gmin uczestniczących w Odnowie Wsi Dolnośląskiej. Jego celem jest wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej kreatywnych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich.

Konkurs, podobnie jak w roku poprzednim, zorganizowany został w czterech kategoriach : „Najpiękniejsza Wieś”, „Najpiękniejsza Zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” oraz „Najlepszy start w odnowie wsi”.
Do tegorocznej edycji konkursu, zgłoszono ogółem 31 wsi z 20 gmin, w tym do kat. „Najpiękniejsza Wieś” – 13 wsi, do kat. „Najpiękniejsza Zagroda” – 6 zagród, „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” – 10 projektów, „Najlepszy start w odnowie wsi” – 7 projektów.


W pracach Komisji konkursowej, powołanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:

1. Kategoria „Najpiękniejsza Wieś”

I Miejsce    -  Czaple, gm. Pielgrzymka  
II Miejsce   - Strupina, gm. Prusice  
III Miejsce -   Gościęcice, gm. Strzelin      

Wyróżnienie - Kolce, gm. Głuszyca  
Wyróżnienie - Krzydlina Wielka, gm. Wołów  
Nagroda specjalna - Rzeszówek, gm. Świerzawa  


Nagrodę specjalną dla Rzeszówka w gminie Świerzawa Komisja przyznała za najlepszy ład przestrzenny i kulturowy.


Laureat I miejsca – Czaple w gm. Pielgrzymka, to tematyczna Wieś Piasku
i Kamienia. Najlepiej charakteryzują ja dwa słowa – pozytywna energia, którą
daje się tu odczuć na każdym kroku. Olbrzymia aktywność mieszkańców, liczba zrealizowanych projektów wchodzących w skład oferty wsi tematycznej, kreatywność i innowacyjność projektów, umiejętność współpracy wewnętrznej i zewnętrznej, a także ogromna radość przy realizacji  kolejnych elementów oferty – to najbardziej wyróżniające cechy Czapli i jej mieszkańców. Jeśli do tego dodamy umiejętność pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł (w okresie trzech lat stowarzyszenie pozyskało ponad 350 tys. zł) to mamy modelowy przykład Odnowy Wsi.


II i III miejsce zajęły odpowiednio Strupina w gm. Prusice i Gościęcice w gm. Strzelin. Obie miejscowości charakteryzuje niezwykła aktywność mieszkańców. Każda z nich znalazła pomysł na siebie – Strupina to wieś Różana, a Gościęcice – Kraina Smakowitego Kasztana. W oparciu o temat przewodni realizują liczne projekty podnosząc nie tylko atrakcyjność miejscowości, ale także integrują lokalną społeczność.


Ze względu na wysoki poziom zgłoszonych do tej kategorii wsi – Komisja postanowiła przyznać dwa wyróżnienia. Trafiły one do wsi Kolce w gm. Głuszyca i Krzydlina Wielka w gm. Wołów. Miejscowości łączy jedno  - ogromny entuzjazm mieszkańców oraz chęć i pomysł na stworzenie miejsca przyjaznego zarówno dla siebie, jak i dla przyjezdnych.W tym roku po raz kolejny przyznana została nagroda specjalna za najlepszy ład przestrzenny i kulturowy wsi. Komisja nagrodę tą postanowiła przyznać wsi Rzeszówek w gm. Świerzawa. Rzeszówek – „Wioska wśród lasów” to niezwykle urokliwa miejscowość tematyczna, której mieszkańcy dbają nie tylko o zachowanie tradycyjnej zabudowy czy nasadzeń, ale także o własną tożsamość, tradycje,  działają  na rzecz integracji oraz nieustannie o poprawę estetyki swojej małej Ojczyzny.


2. Kategoria „Najpiękniejsza Zagroda”

W tej kategorii Komisja postanowiła nie przyznawać I miejsca.  


Miejsce II -  Gospodarstwo agroturystyczne „WYSPA KONI”, Małgorzata i Piotr Zabuscy Ostroszowice, gm. Dzierżoniów

Miejsce III - „Raj Pstrąga” Goszów, Dominik Gibowicz, Joanna Krupa, Goszów, gm. Stronie Śląskie

Wyróżnienie - „Skrzydlate Niebo”, Grażyna Anna Dudzińska, Konradówka , gm. Chojnów


Nagrodzone zagrody to trzy różne przykłady na stworzenia miejsca niezwykłego zarówno dla gospodarzy, ale przede wszystkim dla przyjezdnych. Wszystkie trzy miejsca łączą osoby ich gospodarzy, którzy obok pracy zarobkowej znajdują czas na działalność społeczną na rzecz swoich miejscowości. Udało im się stworzyć miejsca o niezwykłej atmosferze do których z chęcią się powraca.

3. Kategoria „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”

Do tej kategorii w tym roku zgłoszono 10 niezwykle interesujących projektów, przez co wybór tych najlepszych był dla Komisji bardzo trudny. Zdecydowano też przyznać trzy nagrody oraz jedno wyróżnienie.


I Miejsce - „Okruchy Tradycji” – Bagno, gm. Oborniki Śląskie

II Miejsce -  „Miedziowe znaki czasu” – Sieroszowice, gm. Radwanice

III Miejsce - „Słoneczna Przystań Jędrzejowice” – Jędrzejowice, gm. Dzierżoniów

Wyróżnienie - „Oznakowanie administracyjno – numeryczne domów we wsi Wolimierz” – Wolimierz, gm. Leśna    

Cztery nagrodzone projekty, to cztery przykłady różnych pomysłów na budowanie indywidualnego charakteru i wizerunku wsi.

Laureat I miejsca - projekt wsi Bagno w gm. Oborniki Śląskie – to doskonały przykład kultywowania przez mieszkańców swoich tradycji, historii i obyczajów.
I to w sposób pomysłowy i zachęcający do wspólnego działania i spędzenia czasu. Na projekt ten składa się wiele elementów, w tym: kwartalne spotkania tematyczne w Klasztorze, film promocyjny ukazujący dawne i współczesne oblicze Bagna. Dalej – pełna wizualizacja wsi, gry terenowe, tematyczna impreza plenerowa „Święto Chleba i Ziół” i wiele innych razem tworzących przestrzeń dla mieszkańców do pełnej identyfikacji z własną historią i tradycjami.  Kolejne dwa miejsca zajęły odpowiednio projekty wsi Sieroszowice w gm. Radwanice i Jędrzejowice w gm. Dzierżoniów. Oba projekty łączy wspólna chęć podniesienia atrakcyjności miejscowości poprzez wzmocnienie indywidualnych cech miejscowości, bazując na własnych zasobach wsi. W Sieroszowicach, bazując na tradycjach górniczych – stworzono miejsce reprezentacyjno – rekreacyjne z witaczem – instalacją symbolu geologiczno-górniczego z tablicą pamiątkową i trzema prezentacjami z historią odkrycia złóż miedzi. W Jędrzejowicach natomiast zagospodarowano teren w centrum wsi, w którym przebiega min. międzynarodowa trasa rowerowa EUROVELO 9. Przy pomocy pracowników naukowych „Klubu Innowatora” przy UP we Wrocławiu opracowano i wykonano nietuzinkową wielofunkcyjną przestrzeń, która stała się nie tylko atrakcją dla turystów, ale także miejscem spotkań samych mieszkańców.Wyróżnienie przyznane zostało projektowi wsi Wolimierz w gminie Leśna za projekt „Oznakowanie administracyjno – numeryczne domów we wsi Wolimierz”. Projekt ten był i jest bardzo istotny dla mieszkańców ze względu na duże rozproszenie domów we wsi. Obok zalet praktycznych wyróżnia się także estetyką wykonania, wpisaniem się w indywidualny wizerunek wsi oraz jak mówią sami mieszkańcy dzięki niemu udało się zintegrować społeczność lokalną.


4. Najlepszy start w Odnowie Wsi

Kategoria ta, w swoim założeniu ma identyfikować wsie, którym w przeciągu kilku do kilkunastu miesięcy udało się z sukcesem rozpocząć swoja przygodę z Odnową Wsi.  W tym roku Komisja nagrodziła trzy projekty oraz wyróżniła dwa dodatkowe.


I Miejsce - „Festiwal Twórczości Ludowej „Region w Kulturę Ubrany” – Budziszów Mały, gm. Wądroże Wielkie

II Miejsce - „Dni Kresowe – Nie Jest Wart Przyszłości Ten , Kto Nie Pamięta o Przeszłości” – Niedźwiedzice, gm. Chojnów

III Miejsce „Wspólnie możemy więcej” – Chociemyśl, gm. Kotla

Wyróżnienie - „Realizacja planu krótkoterminowego w sołectwie Uskorz Wielki” – Uskorz Wielki, gm. Wołów 

Wyróżnienie - „Powstanie zespołu ludowego Osetnopolanie” – Osetno, gm. Góra


I miejsce zdobył projekt „Festiwal Twórczości Ludowej „Region w Kulturę Ubrany” – z Budziszowa Małego, gm. Wądroże Wielkie. Budziszów Mały to niewielka miejscowość licząca 160 niezwykle aktywnych i kreatywnych osób. Zgłoszony do konkursu projekt to wspaniały przykład budowania marki wsi na bazie zasobu – w tym przypadku artystycznych talentów mieszkańców wsi. Jeśli dodamy do tego ich ogromną skromność – mamy przepis na sukces.

Kolejne dwa miejsce zajęły wsie Niedźwiedzice w gm. Chojnów i Chociemyśl w gm. Kotla. Zarówno projekt Niedźwiedzic pn. „Dni Kresowe – Nie Jest Wart Przyszłości Ten, Kto Nie Pamięta o Przeszłości” jak i Chociemyśli pn. „Wspólnie możemy więcej” – to bardzo dobre przykłady projektów realizowanych celem zarówno integracji mieszkańców, wspólnej pracy, jak również szukania pomysłu na wyróżnik miejscowości, bazując na zasobach.


Dwa wyróżnione projekty – ze wsi  Uskorz Wielki w gm. Wołów i Osetno w gm. Góra -  to z kolei dwa różne przykłady zadań, które łączy jedno – chęć mieszkańców by w ich miejscowościach zaczęły się pozytywne zmiany. W Uskorzu Wielkim skupiono się na integracji mieszkańców przy wspólnej pracy na rzecz wsi dzięki czemu udało się stworzyć dwa wspaniałe miejsca spotkań. W Osetnie utworzono zespół ludowy – jedyny taki w gminie, który łączy w sobie artyzm wykonywanych utworów, pasję jego członków oraz wspólna pracę na rzecz swojej miejscowości.