rozmiar czcionki: A | A | A

Mniejszość karaimska świętowała na Zamku Piastowskim

22.06.2015 10:57

W pięknej scenerii Zamku Piastowskiego wystąpiła Hanna Turonek wraz z solistami Filharmonii Narodowej oraz karaimską grupą taneczną, a w salach zamkowych zaprezentowana została wystawa zdjęcia Lwowa sprzed drugiej wojny światowej. To wszystko w ramach koncertu „Kresowi Karaimi na Dolnym Śląsku”. W wydarzeniu wziął udział Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Organizatorem koncertu, który odbył się 20 czerwca na Zamku Piastowskim w Legnicy, były Fundacja Lwów i Kresy Płd.-Wsch., Muzeum Lwowa i Kresów, Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy oraz Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy – Zamek Piastowski. Koncert patronatem honorowym objęli Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski, Starosta Legnicki Janina Mazur oraz Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski.

Wicewojewoda Województwa Dolnośląskiego Joanna Bronowicka, Prezes Fundacji Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Beata Kaczkowska oraz Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski wręczyli również Krzyże Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej za działalność promującą problematykę kresową i pomoc okazywaną rodakom żyjącym na byłych Kresach Wschodnich RP.


KARAIMI POLSCY to niewielka mniejszość narodowa (aktualnie w Polsce żyje ok. 400 osób) pochodzenia tureckiego. Przybyli do Polski w średniowieczu ze swych pierwotnych siedzib na Krymie, osiedlając się na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rusi Czerwonej. Do najstarszych siedzib karaimskich należał Łuck. Współcześnie są jedną z czterech uznanych prawnie mniejszości etnicznych w Polsce.