rozmiar czcionki: A | A | A

Korytarz CETC-ROUTE65 na Dolnym Śląsku

17.02.2010 14:54

Zarząd województwa przekazał pod obrady sejmiku uchwałę dotyczącą stanowiska województwa dolnośląskiego kierowanego do rządu RP związanego z przyszłością sieci transportowej na Dolnym Śląsku.

Szczegóły związane z propozycjami zarządu, uzupełniającymi projekty infrastrukturalne Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego ( CETC), przedstawił na konferencji prasowej marszałek Marek Łapiński oraz wicedyrektor Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego dr Maciej Zathey.

Najważniejsze propozycje to przedłużenie drogi S-5 z Wrocławia do Boboszowa, która stanowić będzie istotne połączenie transeuropejskie w kierunku Brna i Wiednia oraz uwzględnienie na tej liście całego przebiegu drogi wodnej Odry, która w perspektywie pozwoli na rozbudowę multimodalnych szlaków transportowych w ramach połączenia Odra - Dunaj – Łaba.  
Uzupełnienie przez rząd RP własnego stanowiska poprzez włączenie do niego propozycji zarządu będzie uwzględnieniem interesów naszego województwa w projekcie Transeuropejskiej Sieci Transportowej.  

Określenie przez nas już dziś konkretnych warunków i priorytetów w tym dokumencie to najważniejszy krok do zapewnienia nam w przyszłości poprawy tzw. dostępności komunikacyjnej oraz do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska. Ma to kluczowe znaczenie dla rozwoju województwa i umacniania jego pozycji nie tylko wśród regionów polskich, czeskich czy niemieckich, ale także umacniania znaczenia w całej Europie na co najmniej kilkanaście następnych lat” – mówił w trakcie spotkania z dziennikarzami marszałek Marek Łapiński.    

Czym jest korytarz CETC-ROUTE65?

Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-ROUTE65 mają w przyszłości tworzyć drogi ekspresowe, autostrady, magistrale kolejowe, transport rzeczny oraz sieć lotnisk. Stworzy on nowe dogodne możliwości dla rozwoju handlu i turystyki jak również pomoże w ustanowieniu silnych ekonomicznie i społecznie związków między krajami leżącymi na jego przebiegu oraz krajów ciążących do niego, będąc najkrótszą drogą lądową pomiędzy północną i południową Europą. Korytarz dzięki swoim walorom może przyczynić się do intensyfikacji obrotów towarowych miedzy państwami Europy Północnej a krajami Azji Mniejszej (np. Turcji), Półwyspu Arabskiego, północnej Afryki i Azji.

Inicjatywa utworzenia korytarza CETC-ROUTE65 została poparta przez 6 regionów, które w kwietniu 2004 roku w Szczecinie podpisały porozumienie: Skania (Szwecja), polskie województwa (zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie), Hradec Kralove (Czechy) i Bratislava (Słowacja). Polskie województwa mają największy liczebny i merytoryczny udział w tej inicjatywie.

W polskim interesie leży przede wszystkim budowa drogi ekspresowej S3 na całym jej przebiegu przez Polskę, umożliwiającej dostęp do portów ujścia Odry z i do ich głębokiego zaplecza lądowego. Droga ta stanowić będzie także oś rozwoju regionalnego i lokalnego w województwach, przez które przebiega. Ważne, tak dla utrzymania rangi portów, jak i ogólnej poprawy struktury komunikacyjnej Polski zachodniej, jest modernizacja linii kolejowych, przede wszystkim E59 i CE59, a także odbudowa połączeń kolejowych. Z punktu widzenia interesów gospodarczych istotne jest ponadto przywrócenie Odrze roli drogi komunikacyjnej i zabezpieczenia leżących nad nią terenów przed powodzią.