rozmiar czcionki: A | A | A

Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązak

18.05.2022 09:09

We wtorek, 17 maja, w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego odbyła się Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązak. Konkursy „zDolny Ślązak” są konkursami wojewódzkimi, skierowanymi do wszystkich uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego i obejmują następujące przedmioty szkolne: język polski, matematyka, historia, biologia, geografia, chemia, fizyka, język angielski oraz język niemiecki.

- Udział w konkursach to dla młodzieży doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności oraz porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami uczniów z innych szkół. Konkurs jest regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów w każdym powiecie i w całym województwie dolnośląskim – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.


Organizatorem konkursów jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy
z Samorządem Województwa Dolnośląskiego. Realizatorem konkursów jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, przy współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa dla nauczycieli oraz dyrektorami i  nauczycielami szkół podstawowych, a także Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.


Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk zwrócił się do laureatów słowami - W imieniu wszystkich pracowników Kuratorium Oświaty wraz z delegaturami chciałbym się Wam drodzy laureaci nisko ukłonić. Z całego serca pogratulować, powiedzieć, że szanujemy Wasz wysiłek, osiągnięcia i że Was szczerze podziwiamy. Jesteście naszą przyszłością i nadzieją.


Konkursy składają się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, eliminacji powiatowych i finałów wojewódzkich. W roku szkolnym 2021/2022 do dziewięciu konkursów „zDolny Ślązak” na etapie szkolnym przystąpiło 60 649 uczniów, na etapie powiatowym 3 738, a w finałach 665.


Ostatecznie wyłoniono 388 laureatów: w tym 1 laureata pięciokrotnego, 2 laureatów czterokrotnych, 9 laureatów trzykrotnych oraz 24 laureatów dwukrotnych oraz 300 jednokrotnych.


Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień od 2000 r. – najpierw pilotaż z matematyki, a w kolejnych latach z kolejnych przedmiotów.  Celem konkursów „zDolny Ślązak” jest rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych, wdrożenie uczniów do samokształcenia i doskonalenia umiejętności kluczowych i ponadprzedmiotowych, rozpoznanie uzdolnień uczniów, propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia.


Laureaci konkursów mają pierwszeństwo w wyborze szkoły ponadpodstawowej.