rozmiar czcionki: A | A | A

Forum Turystyczne w Szklarskiej Porębie

08.10.2021 15:01

Szklarska Poręba - miasto znane nie tylko jako ośrodek turystyczny ale także jako prężne centrum imprez sportowych gości trzecią edycję Forum Turystycznego.

- Podczas III Forum Turystycznego w Szklarskiej Porębie rozmawiamy o turystyce pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc. Wziąłem udział w panelu otwierającym, w którym wspólnie z przedstawicielami Czech i Niemiec mówiliśmy o obecnej sytuacji w turystyce i działaniach, które podejmujemy, aby wesprzeć tę branżę po pandemii koronawirusa. Wspominałem także o wsparciu finansowym i promocyjnym, jakie samorząd województwa skierował w czasie pandemii do przedsiębiorców związanych z turystyką – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Dolny Śląsk to region, który wyróżnia się wyjątkowo zróżnicowanym i bogatym potencjałem turystycznym. Unikalne dziedzictwo przyrodnicze oraz kulturowe naszego regionu pozwala na kreowanie nowych form turystyki, np. tzw. turystyki slow, enoturystyki (turystyka winiarska), astroturystyki (obserwacji gwiazd), ekoturystyki, tzw. turystyki doświadczeń i wielu innych. Warto również dodać, że na Dolnym Śląsku posiadamy największe skupienie zabytków architektury (historycznej i sakralnej) w skali całego kraju. Turystyka to już nie tylko bardzo istotna gałąź gospodarki, ale również styl życia współczesnych społeczeństw. Dzisiejsze Forum jest doskonałą okazją do rozmowy o możliwościach rozwoju i wykorzystania potencjału, jaki drzemie w tej branży.