rozmiar czcionki: A | A | A

Dolny Śląsk otwarty dla każdego!

14.05.2014 14:55

Dolny Śląsk z roku na rok staje się bardziej przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu coraz więcej osób z różnego rodzaju dysfunkcjami decyduje się wyjść z domu, uaktywnić zawodowo, społecznie, a także podróżować. Dziś właśnie z myślą o nich zaprezentowano przewodnik pt. „Dolny Śląsk - otwarty dla każdego – 100 tras turystycznych dla Osób Niepełnosprawnych”. W konferencji poświęconej temu programowi udział wziął wicemarszałek Dolnego Śląska Radosław Mołoń.

W zaprezentowanym dziś przewodniku opisano ponad 100 tras turystycznych, przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach. Każda trasa oznaczona została odpowiednim stopniem trudności. Dodatkowo zawiera ona opis atrakcji i zabytków, które warto zobaczyć oraz wydarzeń, w których warto uczestniczyć. Weryfikacja tras trwała pół roku i odbywała się przy współpracy z osobami poruszającymi się na wózkach.     

Głównym celem, dla którego wydany został przewodnik jest poprawa jakości usług turystycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym poprzez upowszechnianie dostępnej dla osób niepełnosprawnych bazy turystycznej, noclegowej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku. Autorom zależało również na zwiększeniu udziału w turystyce i wypoczynku osób niepełnosprawnych, w tym również dzieci i młodzieży, poprzez propagowanie aktywnego stylu życia.

- Wydanie przewodnika wpisuje się w działania Województwa Dolnośląskiego, które ukierunkowane są na poprawę jakości usług turystycznych dla osób niepełnosprawnych na szczeblu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym – przekonywał wicemarszałek Radosław Mołoń.

Przewodnik ma promować walory turystyczne Dolnego Śląsk nie tylko wśród obywateli Polski, lecz także wśród gości zagranicznych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku.

- Priorytetem jest upowszechnienie dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury turystycznej: gastronomicznej, noclegowej i transportowej na Dolnym Śląsku.  Zwiększenie się udziału tej grupy osób w ruchu turystycznym w regionie walnie przyczyni się do wzmocnienia procesów ich integracji społecznej. Wielkie znaczenie ma również promowanie wśród osób niepełnosprawnych, aktywnego stylu życia. Dzięki takim działaniom osoby niepełnosprawne przestają być tylko obiektami akcji charytatywnych i pacjentami, a stają się pełnoprawnymi obywatelami aktywnie uczestniczącymi w życiu społecznym.” – podsumował wicemarszałek Mołoń.

Wydanie przewodnika zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.