rozmiar czcionki: A | A | A

Doktorant potrafi!

09.11.2010 15:22

50 młodych naukowców z 4 Wrocławskich uczelni otrzymało stypendia w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”.

fot. Bożena Ślabska

Wyróżnieni zostali przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej – 31 osób, Uniwersytetu Przyrodniczego – 13 osób, Uniwersytetu Wrocławskiego – 4 osoby i Akademii Medycznej – 2 osoby. Dziś Marszałek Województwa Dziś odbyło się uroczyste spotkanie z wyróżnionymi doktorantami. Projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest poprawa współpracy pomiędzy światem nauki i przemysłem. Wyróżnione osoby otrzymają stypendium w wysokości do 75 tys. zł. na okres do 18 miesięcy (wypłacane w kwartalnych transzach).

O dofinansowanie ubiegać się mogli jedynie ci doktoranci, którzy wykazali spójność tematyczną realizowanej pracy doktorskiej z dziedzinami uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. Zaliczono do nich:
- projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych,
- technologie informacyjne,
- nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia,
- odnawialne i alternatywne źródła energii.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania było nawiązanie przez każdego z doktorantów współpracy z co najmniej jednym przedsiębiorcą z Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie
www.doktoranci.dolnyslask.pl