rozmiar czcionki: A | A | A

Paweł Gancarz - Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, a także MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


Doświadczenie zawodowe zdobywał w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Od 2000 r. działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoszowicach. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu. Żonaty, dwoje dzieci.


Od 2014 r. piastował stanowisko wójta gminy Stoszowice, a funkcję tę pełnił do czasu powołania na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W dniu 21 maja 2024 roku wybrany przez Radnych dolnośląskiego Sejmiku na Marszałka Województwa Dolnośląskiego .