rozmiar czcionki: A | A | A

Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Ur. 18 czerwca 1956 roku w Sławoborzu. Ojciec dwóch synów. Samorządowiec i społecznik. Wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły (1986-1998).

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu i studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Działalność samorządową rozpoczął w 1990 roku jako radny i członek zarządu gminy Warta Bolesławiecka. W latach 1994–1998 delegat sejmiku samorządowego województwa legnickiego, w którym kierował Komisją Działań Społecznych. Od 1998r. radny i wicestarosta powiatu bolesławieckiego. Do 2001r. sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji Związku Powiatów Polskich oraz pracował w Zespole ds. Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dwukrotnie, w 2006r. oraz w 2010r., wybierany starostą powiatu bolesławieckiego. W tym samym okresie również Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Wieloletni członek Komitetu Monitorującego RPO dla Województwa Dolnośląskiego. W lutym 2014 roku wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Zaangażowany w działalność na rzecz edukacji, rozwoju gospodarczego i kultury. Członek Fundacji Polska Miedź, inicjator wielu akcji społecznych – między innymi tworzenia lokalnych oddziałów „Banków Żywności”. Laureat wielu prestiżowych nagród i odznaczeń, między innymi Zasłużony Działacz Kultury (2004), Dolnośląskiego Klucza Sukcesu (2008), Nagrody Gospodarczej Gryf Dolnośląski (2009), nagrody ministerialnej Lider Edukacji (2012), Srebrnego Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju (2012).