rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2022 roku.

Dnia 14 lutego 2022 r. uchwałą nr 4914/VI/22 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu turystyki .

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie zobowiązane są do złożenia zaktualizowanych załączników do umowy do dnia 18 lutego 2022r.

 

WYNIKI


Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z podziałem na źródła finansowania

Zaktualizowany harmonogram

Zaktualizowany opis poszczególnych działań

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2021 roku.

W dniu 12 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 4011/VI/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku.

WYNIKI

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie zobowiązane są do złożenia zaktualizowanych załączników do umowy do dnia 20 lipca 2021r.

Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z podziałem na źródła finansowania

Zaktualizowany harmonogram

Zaktualizowany opis poszczególnych działań

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2021 roku.

W dniu 4 maja 2021 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 3660/VI/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku.

WYNIKI

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie zobowiązane są do złożenia zaktualizowanych załączników do umowy do dnia 11 maja 2021r.

Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z podziałem na źródła finansowania

Zaktualizowany harmonogram

Zaktualizowany opis poszczególnych działań

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2021 roku.

W dniu 16 marca 2021 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 3495/VI/21
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku.


WYNIKI


Organizacje, które otrzymały dofinansowanie zobowiązane są do złożenia zaktualizowanych załączników do umowy do dnia 26 marca 2021r.


Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z podziałem na źródła finansowania


Zaktualizowany harmonogram


Zaktualizowany opis poszczególnych działań

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2020 roku.

W dniu 17 lutego 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 1806/VI/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku.

WYNIKI

 

Organizację, które otrzymały dofinansowanie zobowiązane są do złożenia zaktualizowanych załączników do umowy do dnia 6 marca 2020r.

 

Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z podziałem na źródła finansowania

 

Zaktualizowany harmonogram

 

Zaktualizowany opis poszczególnych działań

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2019 roku.

W dniu 26 lutego 2019 roku roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 426/VI/19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku.


Organizację, które otrzymały dofinansowanie zobowiązane są do złożenia zaktualizowanych załączników do umowy do dnia 11 marca 2019r.


Wzory dostępne są tutaj www.umwd.dolnyslask.pl/turystyka/otwarte-konkursy-ofert/


Ponadto obligatoryjnie należy złożyć pisemne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja.

Rozstrzygnięcie III naboru w ramach konkursu „Aktywny Dolny Śląsk” – sport i turystyka


Rozstrzygnięcie III naboru w ramach konkursu „Aktywny Dolny Śląsk” – sport i turystyka


Rozstrzygnięcie I naboru "Aktywny Dolny Śląsk"– sport i turystyka


Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 13 czerwca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia I naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.

 

Uchwała – rozstrzygnięcie

Załącznik do uchwały


Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 r.

 

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5207/V/18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku

 

Uchwała – rozstrzygnięcie

Wyniki konkursu

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku „W stronę Odry”


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5177/V/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku „W stronę Odry”

 

Uchwała – rozstrzygnięcie

Wyniki konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 r.

 

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4806/V/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2018 roku


Uchwała - rozstrzygnięcie

Wyniki konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 r.


W dniu 23 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 3311/V/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu turystyki w roku 2017.

 

Organizację, które otrzymały dofinansowanie zobowiązane są do złożenia zaktualizowanych załączników do umowy do dnia 31 stycznia 2017r.

Wzory dostępne są tutaj www.umwd.dolnyslask.pl/turystyka/otwarte-konkursy-ofert/

 

Ponadto obligatoryjnie należy złożyć pisemne oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja.

 

Uchwała – rozstrzygnięcie

Wyniki konkursu