rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2024 roku

W dniu 20.11.2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 7784/VI/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 7739/VI/23 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2024 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Niniejsza uchwała wprowadza poprawkę omyłek pisarskich w treści części IV pkt. 2 oraz części VIII, pkt. 2, a także uzupełnia listę dokumentów, które oferent jest zobowiązany dostarczyć  w części XV, pkt. 1 załącznika nr 1 do uchwały nr 7739/VI/23 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 7739/VI/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki 2024 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.
Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE- aktualne

Załącznik obowiązkowy dla wszystkich - oświadczenie (NALEŻY DOKONAĆ SKREŚLEŃ)

Podsumowanie najważniejszych informacji:

Budżet konkursu: 1.700.000,00 zł

Termin składania ofert: od 15.11.2023 r. do 15.12.2023 r.

Termin realizacji zadań: od 1 stycznia do końca grudnia 2024 r.,

Sposób składania ofert: Generator eNGO, oferty nie wymagają podpisu.

Link do Generatora eNGO: https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Informacji o konkursie udziela:
Marcelina Młodzińska tel: 71 770 41 18 mail: marcelina.mlodzinska@dolnyslask.pl
Michał Urbaniak tel: 71 770 40 79 mail: michal.urbaniak@dolnyslask.pl

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie nieaktualne