rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019r.


W dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 153/VI/18 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku. Warunki realizacji zadań, kryteria oceny formalnej i merytorycznej zadań określa ogłoszenie konkursowe.

 

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, opublikowanych wraz z ogłoszeniem konkursowym oraz informacją dotyczącą zapisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. poz. 2361 z późn. zm.)które obowiązują oferentów w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

(71) 770 41 16

 

Uchwała

Ogłoszenie konkursowe

Oświadczenie o rozliczaniu się z dotacji

Informacja dotycząca zapisów ustawy imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych