rozmiar czcionki: A | A | A

OTWARTE KONKURSY OFERT

Przez cały styczeń 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego można składać oferty na projekty związane z promocją, rozwojem i wzrostem konkurencyjności dolnośląskiej turystyki. W tegorocznym naborze konkursu pojawiają się zmiany merytoryczne i formalne, dzięki którym konkurs i efekty realizowanych w jego ramach projektów będą bardziej dostępne dla Dolnoślązaków.


Pierwszą nowością jest możliwość realizacji zadań:
1.    związanych z tożsamością mieszkańców Dolnego Śląska #MOJEDOLNOŚLĄSKIE,
2.    poświęconych aktywności na Odrze i innych rzekach regionu,
3.    interdyscyplinarnych promujących turystykę w innowacyjny i nietypowy sposób,
4.    wspierających podnoszenie kompetencji pracowników branży turystycznej,
5.    skoncentrowanych na współpracy i wspólnej promocji różnych podmiotów.


Drugą nowością jest forma składania oferty. Od 2023 roku oferty na projekty turystyczne można złożyć jedynie z użyciem Generatora eNGO. Każda oferta musi zostać złożona poprzez Generator eNGO zamieszczony na stronie https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisana w formie elektronicznej lub papierowej i dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Nabór ofert otwarty będzie w systemie od 1 do 31 stycznia 2023 do godziny 23:55. Projekty mogą być realizowane od połowy marca do końca roku.
Oferty mogą składać:
1.    organizacje pozarządowe
2.    kościoły lub związki wyznaniowe
3.    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4.    spółdzielnie socjalne;
5.    spółki akcyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowy działające na podstawie ustawy o sporcie, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
Warunkiem formalnym jest prowadzenie statutowej działalności związanej z turystyką i krajoznawstwem.
Na konkurs przeznaczono 700.000,00 zł. Nie ma limitu kosztu zadań, jest za to wymóg posiadania finansowego wkładu własnego.


Informacji o konkursie udziela:
Zespół Działu Rozwoju i Promocji Turystyki
Agata Lewicka: 71 770 41 16
Marcelina Młodzińska: 71 770 41 18
Natalia Mutor: 71 770 40 79


Ważne linki i dokumenty do pobrania:

Rejestracja w Generatorze eNGO: https://dolnoslaskie.engo.org.pl/register

Poradnik "Zanim złożysz ofertę" - plik, który pomoże Ci sprawdzić poprawność formalną oferty

Ogłoszenie o konkursie, wzory załączników

wzór wypełniania oferty

sprawozdanie - wzór


informacja o imprezach turystycznych