rozmiar czcionki: A | A | A


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinne Grudniowe Wędrowanie GRODNO 2022”

Zgodnie z Uchwałą Nr 6296/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2022 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Green Team realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8.000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Rodzinne Grudniowe Wędrowanie GRODNO 2022”.
Sprawę prowadzi Wydział Turystyki

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Ambasador swojej ziemi”

Zgodnie z Uchwałą Nr 6295/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2022 w sprawie zlecenia Fundacji Tradycji Sudeckich realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8.500 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Ambasador swojej ziemi”.
Sprawę prowadzi Wydział Turystyki

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Turyście nie przeszkadza pora roku”

Zgodnie z Uchwałą Nr 6298/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2022 w sprawie zlecenia Fundacji Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10.000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Turyście nie przeszkadza pora roku”.
Sprawę prowadzi Wydział Turystyki

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Co nowego na Dolnym Śląsku?- spotkanie integracyjne przewodników dolnośląskich

Zgodnie z Uchwałą Nr 6297/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2022 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Podróżników "TUITAM" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9.100 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Co nowego na Dolnym Śląsku?- spotkanie integracyjne przewodników dolnośląskich na zakończenie sezonu 2022”.
Sprawę prowadzi Wydział Turystyki

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Poznaj Dolny Śląsk 2022”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 6276/VI/2022 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.12.2022r. w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Poznaj Dolny Śląsk 2022” i nie zlecono jego wykonania.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Grudniowe spacery z SKPS”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 6275/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.12.2022r. w sprawie zlecenia  Stowarzyszeniu Studenckie Koło Przewodników Sudeckich realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Grudniowe spacery z SKPS”.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Turystyczne warsztaty Świąteczne – Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 6274/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.12.2022r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Winnice Dolnośląskie
realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Turystyczne warsztaty Świąteczne – Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „I Forum Promocji Dolnego Śląska.”

Zgodnie z Uchwałą Nr 6209/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2022 w sprawie zlecenia Fundacji Wroc ma Moc realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4.000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „I Forum Promocji Dolnego Śląska.”.

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Jesień w lesie Te-reny 2022”

Zgodnie z Uchwałą Nr 6208/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2022 w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Green Team realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8.000 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Jesień w lesie Te-reny 2022”.

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Łączy nas Odra – integracyjna przygoda rowerowa na wrocławskich bulwarach”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 6160/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15.11.2022r. w sprawie zlecenia spółce Wartoo Sp. z o. o. realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Łączy nas Odra – integracyjna przygoda rowerowa na wrocławskich bulwarach”.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Mikołajkowe zwiedzanie Twierdzy Kłodzko”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 6161/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15.11.2022r. w sprawie zlecenia Fundacji „Razem Możemy Więcej” przy domu Dziecka w Kłodzku realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4.500 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Mikołajkowe zwiedzanie Twierdzy Kłodzko”.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Akademia Liderek Turystyki- warsztat dla kobiet z Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 6125/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7.11.2022r. w sprawie zlecenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Akademia Liderek Turystyki- warsztat dla kobiet z Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Kultury i Turystyki

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Miejska gra patriotyczna- przystanek Lądek Zdrój”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 6124/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7.11.2022r. w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Miejska gra patriotyczna- przystanek Lądek Zdrój”.

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Kultury i Turystyki.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Makieta Zamku Chojnik”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 6017/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.10.2022r. w sprawie zlecenia Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Makieta Zamku Chojnik”.


Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Kultury i Turystyki


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty Szklarskie- Dziedzictwo Karkonoszy”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 6019/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.10.2022r. w sprawie zlecenia Fundacji Tradycji Sudeckich realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8.500 zł na wykonanie zdania publicznego pn „Warsztaty Szklarskie- Dziedzictwo Karkonoszy”.


Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Kultury i Turystyki

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Promocja wspinaczki na Dolnym Śląsku”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 6018/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.10.2022r. w sprawie zlecenia Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „ Wspinka”  realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Promocja wspinaczki na Dolnym Śląsku”

 Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Kultury i Turystyki

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „57 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTTK Bukowiec 21-23.10.2022

Zgodnie z Uchwałą Nr 5999/V/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.10.2022r. w sprawie zlecenia Oddziałowi PTTK Sudety Zachodnie Jelenia Góra realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „57 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTTK Bukowiec 21-23.10.2022”.


Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Kultury i Turystyki

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Chcemy uczyć się od lepszych”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5998/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.10.2022r. w sprawie zlecenia Dobrzykowickiemu Stowarzyszenie Samych Swoich realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Chcemy uczyć się od lepszych ”.


Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Kultury i Turystyki

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „III Międzynarodowy Spływ Wrocław- Berlin"

Zgodnie z Uchwałą Nr 5492/VI/2022 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15.06.2022 w sprawie zlecenia Fundacji EVENTSILESIA realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „III Międzynarodowy Spływ Wrocław- Berlin, promocja Szlaku Odry między Wrocławiem, a Głogowem”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki  / Departament Kultury i Turystyki.

 

Wrocław 20.06.2022r.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Uczestnictwo Muzeum Odry w dniach marynarza śródlądowego”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5493/VI/2022 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15.06.2022 w sprawie zlecenia Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, HP Nadbór realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9 000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Uczestnictwo Muzeum Odry w dniach marynarza śródlądowego”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki  / Departament Kultury i Turystyki.

 

Wrocław, 20.06.2022r.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Muzeum w sieci”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3114/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2020r.
w sprawie zlecenia Fundacji KOM realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3.400 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Muzeum w sieci”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

 

Wrocław dnia 1.12.2020

Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Ogrody edukacyjne online”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3017/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.11.2020r.
w sprawie zlecenia Fundacji Ogrody Edukacyjne realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Ogrody edukacyjne online”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

 

Wrocław dnia 18.11.2020r.

 

Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Aglomeracja Wałbrzyska - zabytki, góry blisko natury”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3015/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.11.2020r. w sprawie zlecenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracja Wałbrzyska realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Aglomeracja Wałbrzyska - zabytki, góry blisko natury”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

 

Wrocław dnia 18.11.2020r.

 

Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Kampania promocyjna dolnośląskiej turystyki w mediach tradycyjnych i elektronic

Zgodnie z Uchwałą Nr 3016/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.11.2020r.
w sprawie zlecenia Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Kampania promocyjna dolnośląskiej turystyki w mediach tradycyjnych i elektronicznych”.

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

 

Wrocław dnia 18.11.2020

 

Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Kryształowa lekcja”

Zgodnie z Uchwałą Nr 2845/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.10.2020r. w sprawie zlecenia Fundacji Tradycji Sudeckich realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Kryształowa lekcja”.

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Kajakowa jesień 2020”

Zgodnie z Uchwałą Nr 2836/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.10.2020r.
w sprawie zlecenia Fundacji Dynamika realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Kajakowa jesień 2020”.

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Uchwała

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Ogrody edukacyjne online”

Zgodnie z Uchwałą Nr 2837/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 października 2020r. w sprawie rozpatrzenia oferty   Fundacji Ogrody Edukacyjne złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „ Ogrody edukacyjne online ” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki

 

Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Mobilny Folwark Historyczny

Zgodnie z Uchwałą Nr 2757/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6.10.2020r.
w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Certus  realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Mobilny Folwark Historyczny”.

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Odkrywaj lokalnie - atrakcje turystyczne Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Zgodnie z Uchwałą Nr 2648/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.09.2020r. w sprawie zlecenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracja Wałbrzyska realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Odkrywaj lokalnie - atrakcje turystyczne Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Kajakarskim szlakiem przez Dolinę Baryczy”

Zgodnie z Uchwałą Nr 2644/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.09.2020r. w sprawie zlecenia Milickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9.900 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Kajakarskim szlakiem przez Dolinę Baryczy”.

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Turystyczny wehikuł czasu, albo piaty plecak z tradycjami - przewodnik alternat

Zgodnie z Uchwałą Nr 2645/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.09.2020r. w sprawie zlecenia Sudeckiemu Stowarzyszeniu Ekorozwoju Green Gate realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Turystyczny wehikuł czasu, albo piaty plecak z tradycjami - przewodnik alternatywny”.

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Promocja regionalnych produktów w ramach Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina”

Zgodnie z Uchwałą Nr 2643/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.09.2020r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Winnice Dolnośląskie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8.400 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Promocja regionalnych produktów w ramach Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina”.

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wydanie komiksu -kolorowanki oraz ulotek promujących Czaple - Wioskę Piasku i K

Zgodnie z Uchwałą Nr 2646/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.09.2020r. w sprawie zlecenia Instytutowi Dolnośląskiemu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Wydanie komiksu -kolorowanki oraz ulotek promujących Czaple - Wioskę Piasku i Kamienia”.

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Przystanek Kultura: Dolny Śląsk”

Zgodnie z Uchwałą Nr 2642/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.09.2020r. w sprawie zlecenia Instytutowi Dolnośląskiemu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3.700 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Przystanek Kultura: Dolny Śląsk ”.

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Makieta założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu”

Zgodnie z Uchwałą Nr 2647/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.09.2020r. w sprawie zlecenia Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3.000 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Makieta założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu ”.

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Niesamowity Dolny Śląsk - Twoje miejsce na Ziemi"

Zgodnie z  Uchwałą Nr 1446/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19.11.2019r  w sprawie zlecenia  Fundacji Niesamowity Dolny Śląsk realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. "Niesamowity Dolny Śląsk - Twoje miejsce na Ziemi"   realizowanego w okresie od 1.12.2019r.  do 30.12.2019r.


Sprawę prowadzi Wydział  Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Data publikacji: 26.11.2019

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Elektroniczny Katalog Turystyczny "Niesamowity Dolny Śląsk"

Zgodnie z  Uchwałą Nr 1445/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19.11.2019r. w sprawie zlecenia  Fundacji Niesamowity Dolny Śląsk realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. Elektroniczny Katalog Turystyczny "Niesamowity Dolny Śląsk"    realizowanego w okresie od 1.12.2019r. do 31.12.2019r.


Sprawę prowadzi Wydział  Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Data publikacji: 26.11.2019

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Festiwal górski XX Karkonoskie Dni Lajtowe

Zgodnie z  Uchwałą Nr 1262/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24.09.2019r  w sprawie zlecenia  Polskiemu Klubowi Alpejskiemu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. Festiwal górski XX Karkonoskie Dni Lajtowe  realizowanego w okresie od 1.10.2019r.  do 2.12.2019r.


Sprawę prowadzi Wydział  Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Data publikacji: 25.09.2019

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie Festiwalu Piosenki Dziecięcej

Zgodnie z  Uchwałą Nr 1215/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17.09.2019r 
w sprawie zlecenia  Fundacji Kierunek Przygoda realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie Festiwalu Piosenki Dziecięcej  realizowanego w okresie od 10.10.2019r.  do 31.12.2019r.

Sprawę prowadzi Wydział  Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Data publikacji: 18.09.2019

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Karkonoskie Spotkania Turystyczne – 2019

Zgodnie z  Uchwałą Nr 1181/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.09.2019r 
w sprawie zlecenia  Oddziałowi PTTK "Sudety Zachodnie" Jelenia Góra realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. Karkonoskie Spotkania Turystyczne – 2019 realizowanego w okresie od 16.09.2019r.  do 20.11.2019r.

 

Sprawę prowadzi Wydział  Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Data publikacji: 11.09.2019

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Promocja regionalnych produktów w ramach Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina

Zgodnie z  Uchwałą Nr 1180/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10.09.2019r 
w sprawie zlecenia  Stowarzyszeniu Winnice Dolnośląskie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. Promocja regionalnych produktów w ramach Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina realizowanego w okresie od 12.09.2019r.  do 15.10.2019r.

 

Sprawę prowadzi Wydział  Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Data publikacji: 11.09.2019

 

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. : „XXVIII Rajd na Ślężę”

Zgodnie z  Uchwałą Nr  1147/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.08.2019r  w sprawie rozpatrzenia oferty PTTK Oddział Ziemi Strzelińskiej złożonej  z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „ XXVIII Rajd na Ślężę” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Data publikacji: 28.08.2019r

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. : „XXXII Rajd wzgórz Strzelińskich”

Zgodnie z  Uchwałą Nr       1146/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.08.2019r  w sprawie rozpatrzenia oferty PTTK Oddział Ziemi Strzelińskiej złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „ 
XXXII Rajd wzgórz Strzelińskich” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Data publikacji: 28.08.2019r

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Promocja atrakcji i walorów turystycznych Karkonoszy podczas imprezy turystycz

Zgodnie z  Uchwałą Nr  1145/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.08.2019r 
w sprawie zlecenia  Fundacja Karpacz Sport realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. Promocja atrakcji i walorów turystycznych Karkonoszy podczas imprezy turystyczno-sportowej Kill the Devil Hill realizowanego w okresie od 27.08.2019r.  do 20.09.2019r.

 

Sprawę prowadzi Wydział  Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Data publikacji: 28.08.2019

 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. : Wystrzałowo - filmowy happening zamkowy.

Zgodnie z  Uchwałą Nr 1094/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 06.08.2019r 
w sprawie zlecenia  Stowarzyszeniu "Zabiegani z Leśnej" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. Wystrzałowo - filmowy happening zamkowy realizowanego w okresie od 15.08.2019r.  do 30.08.2019r.

 

Sprawę prowadzi Wydział  Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Data publikacji: 07.08.2019

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. : Podróże międzypokoleniowe - kolejami dolnośląskimi

Zgodnie z  Uchwałą Nr 1095/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 06.08.2019r 
w sprawie zlecenia  Fundacji Ogrody Edukacyjne realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. Podróże międzypokoleniowe - kolejami dolnośląskimi realizowanego w okresie od 12.08.2019r.  do 31.10.2019r.

 

Sprawę prowadzi Wydział  Turystyki / Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

Data publikacji: 07.08.2019

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. : XXI Karkonoskie Spotkania Turystyczn


Zgodnie z Uchwałą Nr 5941/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.09.2018r w sprawie zlecenia PTTK Oddział  Sudety Zachodnie Jelenia Góra realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. XXI Karkonoskie Spotkania Turystyczne 2018 realizowanego w okresie od 14.09.2018r. do 31.10.2018r.


Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 12.09.2018


UchwałaOgłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. : Góry są w porządku 2018

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5659/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3.07.2018r  w sprawie zlecenia  Fundacji Rozwoju Inicjatyw Lokalnych "Qdowa" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 355,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. Góry są w porządku 2018 realizowanego w okresie od 1.09.2018r.  do 30.09.2018r.


Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego.

Data publikacji: 4.07.2018

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. : Turystyczny wehikuł czasu, albo czwa


Zgodnie z  Uchwałą Nr 5463/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4.06.2018r  w sprawie zlecenia Sudeckiemu Stowarzyszeniu Ekorozwoju Green Gate realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. Turystyczny wehikuł czasu, albo czwarty plecak z tradycjami - przewodnik alternatywny realizowanego w okresie od 1.07.2018r.  do 28.09.2018r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 6.06.2018


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. : Barka Irena w Flisie Odrzańsko-Warci


Zgodnie z Uchwałą Nr 5465/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4.06.2018r w sprawie zlecenia  Fundacji Otwartego Muzeum Techniki realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. Barka Irena w Flisie Odrzańsko-Warciańskim 2018 realizowanego w okresie od 15.06.2018r.  do 15.07.2018r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 6.06.2018


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. : Skarby wojny albo wojna o skarby.


Zgodnie z  Uchwałą Nr 5464/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4.06.2018r w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Dziewięćsił realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. Skarby wojny albo wojna o skarby realizowanego w okresie od 1.07.2018r.  do 28.09.2018r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 6.06.2018


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. : Rejsy turystyczno-edukacyjne pt. "Gł


Zgodnie z  Uchwałą Nr 5427/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.05.2018r. w sprawie zlecenia Towarzystwu Ziemi Głogowskiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. Rejsy turystyczno-edukacyjne pt. "Głogów - rola Odry w życiu miasta i regionu realizowanego w okresie od 6.06.2018r. do 30.06.2018r.


Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 30.05.2018


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm) na realizację zadania publicznego pn. : Rajd pieszy - szlakiem wrocławskich r

Zgodnie z Uchwałą Nr 4301/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.09.2017r. w sprawie zlecenia ZHP Chorągiew Dolnośląska realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 600,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. Rajd pieszy - szlakiem wrocławskich rzek realizowanego w okresie od 30.09.2017. do 20.11.2017r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 26.09.2017

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm) na realizację zadania publicznego pn. : XXX Jubileuszowy Rajd Wzgórz Strzeliń


Zgodnie z Uchwałą Nr 4169/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2.08.2017r w sprawie zlecenia PTTK Oddział Ziemi Strzelińskiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. XXX Jubileuszowy Rajd Wzgórz Strzelińskich realizowanego w okresie od 16.08.2017. do 16.10.2017r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 7.08.2017


Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. : „Ciekawostki z Doliny Białej Ląd


Zgodnie z  Uchwałą Nr 4103/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19.07.2017r w sprawie rozpatrzenia oferty Towarzystwa Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej "Kruszynka" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Ciekawostki z Doliny Białej Lądeckiej - mini przewodnik” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 21.07.2017


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „XII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Mł


Zgodnie z Uchwałą Nr 4047/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4.07.2017r. w sprawie zlecenia PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” Jelenia Góra realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „XII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży Szkolnej - 2017” realizowanego w okresie od 10.08.2017r.  do 31.10.2017r.


Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego Data publikacji: 6.07.2017


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Karkonoskie Spotkania Turystyczne 20


Zgodnie z Uchwałą Nr 4046/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4.07.2017r. w sprawie zlecenia PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” Jelenia Góra realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Karkonoskie Spotkania Turystyczne 2017” realizowanego w okresie od 1.09.2017r.  do 31.10.2017r.


Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego Data publikacji: 6.07.2017


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Książka „Park Bukowiec – Ornamental F


Zgodnie z Uchwałą Nr 4045/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4.07.2017r. w sprawie zlecenia Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej z Wrocławia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Książka „Park Bukowiec – Ornamental Farm” realizowanego w okresie od 1.09.2017r.  do 28.11.2017r.


Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 6.07.2017


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „MasakRUN - poznaj Lubawkę w biegu”


Zgodnie z Uchwałą Nr 4000/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26.06.2017r. w sprawie zlecenia  Stowarzyszeniu Brama Opawska realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3 000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. MasakRUN - poznaj Lubawkę w biegu” realizowanego w okresie od 1.07.2017r.  do 15.09.2017r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 27.06.2017


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm) na realizację zadania publicznego pn. : „Weekend Wołodyjowskiego”


Zgodnie z  Uchwałą Nr 3821/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22.05.2017r  w sprawie zlecenia  Stowarzyszeniu Certus   realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości  2 400,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Weekend Wołodyjowskiego” realizowanego w okresie od 2.06.2017r.  do 5.06.2017r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 25.05.2017r.


Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. : „I EarthCache Event na Przedgórz


Zgodnie z  Uchwałą Nr 3695/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.04.2017r  w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Geopark Przedgórze Sudeckie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „ I EarthCache Event na Przedgórzu Sudeckim” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 27.04.2017r


Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. : „III Forum GEO-PRODUKT”


Zgodnie z  Uchwałą Nr 3693/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.04.2017r  w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Geopark Przedgórze Sudeckie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „III Forum GEO-PRODUKT” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego

Data publikacji:  27.04.2017r.


Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. : „Organizacja gry miejskiej w Pił

 

Zgodnie z  Uchwałą Nr 3694/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.04.2017r w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Geopark Przedgórze Sudeckie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „ Organizacja gry miejskiej w Piławie Górnej” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 27.04.2017


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm) na realizację zadania publicznego pn. : „XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ


Zgodnie z  Uchwałą Nr 3676/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18.042017r. w sprawie zlecenia  Klubowi Turystyki Kajakowej "Ptasi Uskok" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 0000,00 zł na wykonanie zdania publicznego pn. XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Nysa Kłodzka - 2017" im. Narcyza Bondyra” realizowanego w okresie od 28.04.2017r. do 30.06.2017r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki / Departament Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 19.04.2017


Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadania publicznego pt ”Góry są w porządku 2016”.


Zgodnie z § 8 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24.09.2013r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokość  5.500 zł dla Fundacji Rozwoju Inicjatyw Lokalnych „Qdowa” na wykonanie zdania publicznego pn. ”Góry są w porządku 2016” w okresie od 20.09.2016  do 16.10.2016” .

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki.


Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadania publicznego pt „Karkonoskie Spotkania Turystyczne - 2016”


Zgodnie z § 8 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24.09.2013r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokość 5.000 zł dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Sudety Zachodnie na wykonanie zdania publicznego pn. „Karkonoskie Spotkania Turystyczne - 2016” w okresie od 20.09.2016  do 31.10.2016” .

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki.


Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadania publicznego pt „49. Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piose


Zgodnie z § 8 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13  z dnia 24.09.2013r.  w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokość 5.000 zł dla Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie na wykonanie zdania publicznego  pn. „49. Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej” w okresie od 5.08.2016  do 31.08.2016”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki.


Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadania publicznego pt „Geologiczny geocaching na Przedgórzu Sude


Zgodnie z § 8 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13  z dnia 24.09.2013r.  w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokość 5.000 zł dla  Stowarzyszenia Geopark Przedgórze Sudeckie na wykonanie zdania publicznego  pn. „Geologiczny geocaching na Przedgórzu Sudeckim” w okresie od 1.08.2016  do 29.10.2016”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki.


Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadania publicznego pt „Konkurs wiedzy o Dolnym Śląsku”.


Zgodnie z § 8 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13  z dnia 24.09.2013r.  w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokość 3.000 zł dla  Stowarzyszenia Certus na wykonanie zdania publicznego  pn. „Konkurs wiedzy o Dolnym Śląsku” w okresie od 15.06.2016  do 29.07.2016” .

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki.


Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadania publicznego pt „IX Karkonosko-Izerski Sejmik Turystyczny


Zgodnie z § 8 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24.09.2013r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokość 7.000 zł dla  Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na wykonanie zdania publicznego pn. IX Karkonosko-Izerski Sejmik Turystyczny – Konferencja poświęcona zagadnieniom Rozwoju turystyki w regionie  w okresie od 1.06.2016  do 15.07.2016” .

 

 

Sprawę prowadzi Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki.