rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Ambasador swojej ziemi”

W dniu 8.12.2022r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundacje Tradycji Sudeckich, na realizację zadania publicznego pn. „Ambasador swojej ziemi”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do 16.12.2022r., w jednej z wybranych form:

1) w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Turystyki,

2) elektronicznie za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: turystyka@dolnyslask.pl

3) listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5, 50-411 Wrocław.

 

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Co nowego na Dolnym Śląsku? - spotkanie

W dniu 8.12.2022r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Podróżników „TUITAM”, na realizację zadania publicznego pn. „Co nowego na Dolnym Śląsku? - spotkanie integracyjne przewodników dolnośląskich na zakończenie sezony 2022”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do 16.12.2022r., w jednej z wybranych form:

1) w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Turystyki,

2) elektronicznie za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: turystyka@dolnyslask.pl

3) listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5, 50-411 Wrocław.

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinne Grudniowe Wędrowanie GRODNO 2022”.

W dniu 7.12.2022r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Green Team, na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinne Grudniowe Wędrowanie GRODNO 2022”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „turystyka”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do 16.12.2022r., w jednej z wybranych form:
1) w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Turystyki,
2) elektronicznie za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: turystyka@dolnyslask.pl
3) listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5, 50-411 Wrocław.

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Turyście nie przeszkadza pora roku”.

W dniu 8.12.2022r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze, na realizację zadania publicznego pn. „Turyście nie przeszkadza pora roku”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „turystyka”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do 16.12.2022r., w jednej z wybranych form:
1) w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Turystyki,
2) elektronicznie za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: turystyka@dolnyslask.pl
3) listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5, 50-411 Wrocław.

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Turystyczne warsztaty Świąteczne

W dniu 29.11.2022r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie, na realizację zadania publicznego pn. „Turystyczne warsztaty Świąteczne - Kraina wygasłych Wulkanów”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „turystyka”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do 8.12.2022r., w jednej z wybranych form:
1)    w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Turystyki
2)    drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: turystyka@dolnyslask.pl
3)    listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5  50-411 Wrocław.
W załączeniu:
OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Grudniowe spacery z SKPS"

W dniu 29.11.2022r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich, na realizację zadania publicznego pn. „Grudniowe spacery z SKPS”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „turystyka”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do 8.12.2022r., w jednej z wybranych form:
1)    w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Turystyki
2)    drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: turystyka@dolnyslask.pl
3)    listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5  50-411 Wrocław.
W załączeniu:
OFERTA

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Poznaj Dolny Śląsk 2022.”

W dniu 27.11.2022r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka", na realizację zadania publicznego pn. „„Poznaj Dolny Śląsk 2022”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „turystyka”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do 8.12.2022r., w jednej z wybranych form:
1)      w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Wydziale Turystyki
2)      drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: turystyka@dolnyslask.pl
3)      listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5  50-411 Wrocław.
W załączeniu:
OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Jesień w lesie Te-reny 2022.

W dniu 15.11.2022 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona: Stowarzyszenie Green Team pn.: Jesień w lesie Te-reny 2022.  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Kultury i Turystyki, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: marcelina.mlodzinska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Kultury i Turystyki Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 24.11.2022.

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. I Forum Promocji Dolnego Śląska.

W dniu 16.11.2022 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona: Fundacja Wroc ma Moc pn.: I Forum Promocji Dolnego Śląska.  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Kultury i Turystyki, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: marcelina.mlodzinska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Kultury i Turystyki Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 24.11.2022.

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Łączy nas Odra – integracyjna przygoda rowerowa

W dniu 31.10.2022 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona: Wartoo Sp. Z o. o. pn.: Łączy nas Odra – integracyjna przygoda rowerowa na wrocławskich bulwarach.  Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Kultury i Turystyki, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: marcelina.mlodzinska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Kultury i Turystyki Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 14.11.2022.

W załączeniu:

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Mikołajkowe zwiedzanie Twierdzy Kłodzko.

W dniu 02.11.2022 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona: Fundacja „Razem Możemy Więcej” przy domu Dziecka w Kłodzku pn.: Mikołajkowe zwiedzanie Twierdzy Kłodzko.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Kultury i Turystyki, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: marcelina.mlodzinska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Kultury i Turystyki Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 11.11.2022.

W załączeniu

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Akademia Liderek Turystyki- warsztat dla kobiet

W dniu 21.10.2022 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona: Lokalna Aglomeracja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska pn.: Akademia Liderek Turystyki- warsztat dla kobiet z Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Kultury i Turystyki, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: marcelina.mlodzinska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Kultury i Turystyki Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 01.11.2022.

Załącznik:

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Miejska gra patriotyczna- przystanek Lądek Zdrój.

W dniu 20.10.2022 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska pn.: Miejska gra patriotyczna- przystanek Lądek Zdrój.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Kultury i Turystyki, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: marcelina.mlodzinska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Kultury i Turystyki Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 01.11.2022.

Załącznik:

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty Szklarskie- Dziedzictwo Karkonoszy

W dniu 29.09.2022 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona: Fundacja Tradycji Sudeckich, na realizację zadania publicznego pn.: Warsztaty Szklarskie- Dziedzictwo Karkonoszy.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Kultury i Turystyki, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: marcelina.mlodzinska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Kultury i Turystyki Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 07.10.2022.

W załączeniu:

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Promocja wspinaczki na Dolnym Śląsku

W dniu 23.09.2022 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona: Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „ Wspinka”, na realizację zadania publicznego pn.: Promocja wspinaczki na Dolnym Śląsku.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Kultury i Turystyki, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: marcelina.mlodzinska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Kultury i Turystyki Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 06.10.2022.

W załączeniu:

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. 57 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej

W dniu 22.09.2022 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona : Odział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze., na realizację zadania publicznego pn.: 57 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK Bukowiec, 21-23.10.2022.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Kultury i Turystyki, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: marcelina.mlodzinska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Kultury i Turystyki Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 03.10.2022r.

W załączeniu:

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Makieta Zamku Chojnik

W dniu 21.09.2022 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona : Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, na realizację zadania publicznego pn.: Makieta Zamku Chojnik.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Kultury i Turystyki, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: marcelina.mlodzinska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Kultury i Turystyki Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 03.10.2022.

 

 

 

W załączeniu:

OFERTA

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Chcemy uczyć się od lepszych

W dniu 20.09.2022 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona : Dobrzykowickie Stowarzyszenie Samych Swoich,na realizację zadania publicznego pn.: Chcemy uczyć się od lepszych.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Kultury i Turystyki, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: marcelina.mlodzinska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Kultury i Turystyki Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 28.09.2022r.


W załączeniu:

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: Uczestnictwo Muzeum Odry w dniach marynarza

W dniu 31.05.2022r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Otwartego Muzeum Techniki, HP Nadbór na realizację zadania publicznego pn.: Uczestnictwo Muzeum Odry w dniach marynarza śródlądowego.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Kultury i Turystyki, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: agata.lewicka@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Kultury i Turystyki Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 14.06.2022.


W załączeniu:

OFERTA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. III Międzynarodowy Spływ Wrocław- Berlin

W dniu 01.06.2022 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona: Fundacja EVENTSILESIA, na realizację zadania publicznego pn.: III Międzynarodowy Spływ Wrocław- Berlin, promocja Szlaku Odry między Wrocławiem, a Głogowem.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Kultury i Turystyki, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: agata.lewicka@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Kultury i Turystyki Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 10.06.2022.


 

W załączeniu:

OFERTA

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Muzeum w sieci

W dniu 16.11.2020r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację KOM, na realizację zadania publicznego pn. Muzeum w sieci.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5  50-411 Wrocław do dnia 25.11.2020r.  

 

W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Aglomeracja Wałbrzyska - zabytki, góry blisko natury

W dniu 30.10.2020r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Lokalną Organizację Turystyczną Aglomeracja Wałbrzyska, na realizację zadania publicznego pn. Aglomeracja Wałbrzyska - zabytki, góry blisko natury.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5  50-411 Wrocław do dnia 11.11.2020r.  

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Kampania promocyjna dolnośląskiej turystyki w mediach

W dniu 30.10.2020r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląską Organizację Turystyczna, na realizację zadania publicznego pn. Kampania promocyjna dolnośląskiej turystyki w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5  50-411 Wrocław do dnia 11.11.2020r.  

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Ogrody edukacyjne online

W dniu 30.10.2020r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Ogrody Edukacyjne, na realizację zadania publicznego pn. Ogrody edukacyjne online.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5  50-411 Wrocław do dnia 10.11.2020r.  

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Kryształowa lekcja

W dniu 8.10.2020r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Tradycji Sudeckich, na realizację zadania publicznego pn. Kryształowa lekcja.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5  50-411 Wrocław do dnia 17.10.2020r.  

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Kajakowa jesień 2020

W dniu 5.10.2020r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Dynamika, na realizację zadania publicznego pn. Kajakowa jesień 2020.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5  50-411 Wrocław do dnia 13.10.2020r.  

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Ogrody edukacyjne online.

W dniu 28.09.2020r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundacja Ogrody Edukacyjne, na realizację zadania publicznego pn. Ogrody edukacyjne online.                                                                                                         

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5  50-411 Wrocław do dnia 08.10.2020r.  

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Mobilny Folwark Historyczny

W dniu 10.09.2020r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Certus, na realizację zadania publicznego pn. Mobilny Folwark Historyczny.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5  50-411 Wrocław do dnia 28.09.2020r.  

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Odkrywaj lokalnie-atrakcje turystyczne Aglomeracji..

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Odkrywaj lokalnie - atrakcje turystyczne Aglomeracji Wałbrzyskiej

W dniu 10.09.2020r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Lokalną Organizację Turystyczną Aglomeracja Wałbrzyska, na realizację zadania publicznego pn. Odkrywaj lokalnie - atrakcje turystyczne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5  50-411 Wrocław do dnia 19.09.2020r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
W dniu 27.08.2020r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, na realizację zadania publicznego pn. Kajakarskim szlakiem przez Dolinę Baryczy.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5  50-411 Wrocław do dnia 17.09.2020r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Turystyczny wehikuł czasu, albo piaty plecak z ...

W dniu 25.08.2020r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate, na realizację zadania publicznego pn. Turystyczny wehikuł czasu, albo piąty plecak z tradycjami - przewodnik alternatywny.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5  50-411 Wrocław do dnia 15.09.2020r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Promocja regionalnych produktów w ramach Dolnośląski

W dniu 25.08.2020r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie, na realizację zadania publicznego pn. „Promocja regionalnych produktów w ramach Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki ul. Walońska 3-5  50-411 Wrocław do dnia 10.09.2020r.  

 

W załączeniu:

OfertaOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Wydanie komiksu-kolorowanki oraz ulotek promujących

W dniu 19.08.2020 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Heron”, na realizację zadania publicznego pn. „Wydanie komiksu-kolorowanki oraz ulotek promujących Czaple-Wioskę Piasku i Kamienia”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: katarzyna.barwicka@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5,  50-411 Wrocław do dnia 04.09.2020 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Przystanek kultura: Dolny Śląsk

W dniu 19.08.2020 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Instytut Dolnośląski, na realizację zadania publicznego pn. „Przystanek kultura: Dolny Śląsk”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: katarzyna.barwicka@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5,  50-411 Wrocław do dnia 04.09.2020 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Makieta założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu”

W dniu 17.08.2020 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, na realizację zadania publicznego pn. „Makieta założenia pałacowo-parkowego w Bukowcu”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Turystyki oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: katarzyna.barwicka@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5,  50-411 Wrocław do dnia 03.09.2020 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Niesamowity Dolny Śląsk - Twoje miejsce na Ziemi"

W dniu 5 listopada 2019r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Niesamowity Dolny Śląsk na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. "Niesamowity Dolny Śląsk - Twoje miejsce na Ziemi".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego
i Rynku Pracy Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 13 listopada 2019r.

 

W załączeniu:

Oferta

 

 

 

 

Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy w dniach  6.11.2019r.- 13.11.2019r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Elektroniczny Katalog Turystyczny "Niesamowity Doln

W dniu 23 października 2019r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Niesamowity Dolny Śląsk na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. Elektroniczny Katalog Turystyczny "Niesamowity Dolny Śląsk" 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego
i Rynku Pracy Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 4 listopada 2019r.

 

W załączeniu:

OfertaInformacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy w dniach  28.09.2019r.- 4.11.2019r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. " Festiwal górski XX Karkonoskie Dni Lajtowe”

W dniu 10 września 2019r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Polski Klub Alpejski na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. " Festiwal górski XX Karkonoskie Dni Lajtowe”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego
i Rynku Pracy Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 18 września 2019r.

 

W załączeniu:

Oferta

Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy w dniach  11.09.2019r.- 18.09.2019r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. " Organizacja i przeprowadzenie Festiwalu Piosenki

W dniu 27 sierpnia 2019r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundacja Kierunek Przygoda na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. "Organizacja i przeprowadzenie Festiwalu Piosenki Dziecięcej”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego
i Rynku Pracy Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 11 września 2019r.

 

W załączeniu:

Oferta

Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy w dniach  4.09.2019r.- 11.09.2019r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. " Karkonoskie Spotkania Turystyczne - 2019”

W dniu 20 sierpnia 2019r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" Jelenia Góra na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. " Karkonoskie Spotkania Turystyczne - 2019”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego
i Rynku Pracy Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 3 września 2019r.

 

W załączeniu:

Oferta
Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy w dniach  27.08.2019r.- 3.09.2019r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Promocja regionalnych produktów w ramach Dolnośląs

W dniu 22 sierpnia 2019r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. "Promocja regionalnych produktów w ramach Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego
i Rynku Pracy Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 3 września 2019r.

                                                                                                    

W załączeniu:

Oferta
Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy w dniach  27.08.2019r.- 2.09.2019r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Promocja atrakcji i walorów turystycznych Karkonos

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Promocja atrakcji i walorów turystycznych Karkonoszy podczas imprezy turystyczno-sportowej Kill the Devil Hill


W dniu 6 sierpnia 2019r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Karpacz Sport na realizację zadania publicznego
w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. "Promocja atrakcji i walorów turystycznych Karkonoszy podczas imprezy turystyczno-sportowej Kill the Devil Hill”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 16 sierpnia 2019r.

 

W załączeniu:

Oferta


Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy w dniach  09.08.2019r.- 16.08.2019r.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. XXXII Rajd Wzgórz Strzelińskich

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. XXXII Rajd Wzgórz Strzelińskich


W dniu 1 sierpnia 2019r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez PTTK Oddział Ziemi Strzelińskiej na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. XXXII Rajd Wzgórz Strzelińskich


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: turystyka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 16 sierpnia 2019r.

 

W załączeniu:

Oferta


Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy w dniach
 9 - 16 sierpnia.2019r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. XXVIII Rajd na Ślężę

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. XXVIII Rajd na Ślężę


W dniu 1 sierpnia 2019r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez PTTK Oddział Ziemi Strzelińskiej na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. XXVIII Rajd na Ślężę


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: turystyka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 16 sierpnia 2019r.

 

W załączeniu:

Oferta


Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy w dniach 9 - 16 sierpnia.2019r.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Podróże międzypokoleniowe - kolejami dolnośląskimi

W dniu 22 lipca 2019r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundacje Ogrody Edukacyjne na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. Podróże międzypokoleniowe - kolejami dolnośląskimi.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 1 sierpnia 2019r.

 

W załączeniu:

Oferta

 

 

Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy w dniach  25.07.2019r.- 1 sierpnia.2019r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Wystrzałowo - filmowy happening zamkowy”

W dniu 24 lipca 2019r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie "Zabiegani z Leśnej" na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. "Wystrzałowo - filmowy happening zamkowy”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Wydział Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 1 sierpnia 2019r.

 

W załączeniu:

Oferta

 

 

Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy w dniach  25.07.2019r.- 1 sierpnia.2019r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450 z poź. Zm.) na realizację zadania publicznego pn. XXI Karkonoskie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450 z poź. Zm.) na realizację zadania publicznego pn. XXI Karkonoskie Spotkania Turystyczne 2018


W dniu 23 sierpnia 2018r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona PTTK Oddział  Sudety Zachodnie Jelenia Góra na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. XXI Karkonoskie Spotkania Turystyczne 2018.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 31 sierpnia 2018r.

 

W załączeniu:

Oferta


Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Departamentu Rozwoju Regionalnego w dniach  24.08.2018r.-31.08.2018r.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Piknik Rodzinno-Sporto


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. „Piknik Rodzinno-Sportowy w Jelczu-Laskowicach”

 

W załączeniu

- treść ogłoszenia

- skan oferty


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450 z poź. Zm.) na realizację zadania publicznego pn. Góry są w porzą


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450 z poź. Zm.) na realizację zadania publicznego pn. Góry są w porządku 2018


W dniu 13 czerwca 2018r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Rozwoju Inicjatyw Lokalnych "Qdowa" na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. Góry są w porządku 2018.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 22 czerwca 2018r.

 

W załączeniu:

Oferta


Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Departamentu Rozwoju Regionalnego w dniach  15.06.2018r.-22.06.2018r.


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Barka Irena w Flisie Odrza


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Barka Irena w Flisie Odrzańsko-Warciańskim 2018


W dniu 21 maja 2018r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundacja Otwartego Muzeum Techniki na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. Barka Irena w Flisie Odrzańsko-Warciańskim 2018.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 31 maja 2018r.

 

W załączeniu: Oferta


Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Departamentu Rozwoju Regionalnego w dniach  24.05.2018r.-31.05.2018r.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Turystyczny we


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Turystyczny wehikuł czasu, albo czwarty plecak z tradycjami - przewodnik alternatywny.


W dniu 17 maja 2018r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. Turystyczny wehikuł czasu, albo czwarty plecak z tradycjami - przewodnik alternatywny.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 31 maja 2018r.

 

W załączeniu: Oferta


Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Departamentu Rozwoju Regionalnego w dniach  24.05.2018r.-31.05.2018r.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Skarby wojny a


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Skarby wojny albo wojna o skarby.


W dniu 17 maja 2018r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Dziewięćsił na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. Skarby wojny albo wojna o skarby.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 31 maja 2018r.

 

W załączeniu: Oferta


Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń Departamentu Rozwoju Regionalnego w dniach  24.05.2018r.-31.05.2018r.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Rejsy turystyczno-edukacyj


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Rejsy turystyczno-edukacyjne pt. "Głogów - rola Odry w życiu miasta i regionu.

 

W dniu 14 maja 2018r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. Rejsy turystyczno-edukacyjne pt. "Głogów - rola Odry w życiu miasta i regionu”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 24 maja 2018r.

 

W załączeniu: OfertaOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Rajd pieszy-


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Rajd pieszy-szlakiem wrocławskich rzek”.

 

W dniu 11 września 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. „Rajd pieszy-szlakiem wrocławskich rzek”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 19 września 2017r.

 

W załączeniu: Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Ciekawostki


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Ciekawostki z Doliny Białej Lądeckiej - mini przewodnik”.

 

W dniu 16 sierpnia 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej "Kruszynka", na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. „Ciekawostki z Doliny Białej Lądeckiej - mini przewodnik”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: kinga.kochanska@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 29  sierpnia 2017r.

 

W załączeniu: Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. XXX Jubileusz


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. XXX Jubileuszowy Rajd Wzgórz Strzelińskich


W dniu 11 lipca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez PTTK Oddział Ziemi Strzelińskiej, na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyki i Krajoznawstwa pn. XXX Jubileuszowy Rajd Wzgórz Strzelińskich.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 26 lipca 2017r.

 

W załączeniu: Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. XIX Rajd Góry


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. XIX Rajd Góry Stołowe


W dniu 11 lipca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez PTTK Oddział Ziemi Strzelińskiej, na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyki i Krajoznawstwa pn. XIX Rajd Góry Stołowe.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 26 lipca 2017r.

 

W załączeniu: Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Ciekawostki


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Ciekawostki z Doliny Białej Lądeckiej - mini przewodnik”


W dniu 20 czerwca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej "Kruszynka", na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. „Ciekawostki z Doliny Białej Lądeckiej - mini przewodnik”


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 6 lipca kwietnia 2017r.


W załączeniu: Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. XII Ogólnopol


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. XII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży szkolnej - 2017


W dniu 14 czerwca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez PTTK Sudety Zachodnie Jelenia Góra, na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyki i Krajoznawstwa pn. XII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży szkolnej - 2017


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 26 czerwca 2017r.

 

W załączeniu: Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Karkonoskie S


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Karkonoskie Spotkania Turystyczne 2017


W dniu 14 czerwca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez PTTK Sudety Zachodnie Jelenia Góra, na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyki i Krajoznawstwa pn. Karkonoskie Spotkania Turystyczne 2017


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 26 czerwca 2017r.

 

W załączeniu: Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Książka "Park Bukowiec - Ornamental Farm”

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Książka "Park Bukowiec - Ornamental Farm”


W dniu 7 czerwca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyki i Krajoznawstwa pn. Książka "Park Bukowiec - Ornamental Farm”


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 21 czerwca 2017r.

 

Treść oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „MasakRUN - p


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „MasakRUN - poznaj Lubawkę w biegu”


W dniu 9 czerwca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Brama Opawska, na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyki i Krajoznawstwa pn. „MasakRUN - poznaj Lubawkę w biegu”


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 20 czerwca 2017r.

 

W załączeniu: OfertaOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Weekend Woło


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Weekend Wołodyjowskiego”


W dniu 4 maja 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Certus, na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyki i Krajoznawstwa pn. „Weekend Wołodyjowskiego”


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl,
w zakładce „Turystyka”
. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 17 maja 2017r.

 

W załączeniu: Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „III Forum GE


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „III Forum GEO-PRODUKT”


W dniu 6 kwietnia 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. „III Forum GEO-PRODUKT


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 19 kwietnia 2017r.

 

W załączeniu: Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja gry miejskiej w Piławie Górnej”


W dniu 6 kwietnia 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. „Organizacja gry miejskiej w Piławie Górnej


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 19 kwietnia 2017r.

 

W załączeniu: Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „I EarthCache


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „I EarthCache Event na Przedgórzu Sudeckim”


W dniu 6 kwietnia 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. „I EarthCache Event na Przedgórzu Sudeckim


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 18 kwietnia 2017r.

 

 

W załączeniu: Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „XXV Jubileus


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Nysa Kłodzka - 2017" im. Narcyza Bondyra


W dniu 6 kwietnia 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Turystyki Kajakowej "Ptasi Uskok", na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. „XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ Kajakowy "Nysa Kłodzka - 2017" im. Narcyza Bondyra”


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Turystyka”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 17 kwietnia 2017r.


W załączeniu: Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) na realizację zadania publicznego pt. ”Góry są w porządku 20


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) na realizację zadania publicznego pt. ”Góry są w porządku 2016”.


W dniu 31 sierpnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Rozwoju Inicjatyw Lokalnych „Qdowa” na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa „Góry są w porządku 2016”.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: kinga.kochanska-szymanek@umwd.pl  oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 7 września 2016 roku.


W załączeniu: Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) na realizację zadania publicznego pt. Karkonoskie Spotkania


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) na realizację zadania publicznego pt.  Karkonoskie Spotkania Turystyczne – 2016.


W dniu 24 sierpnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożone przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Sudety Zachodnie” na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.  Wielki Finał Konkursu Olimpijskiego „Karkonoskie Spotkania Turystyczne- 2016”.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@umwd.pl  oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa, Wydział Sportu, Rekreacji i  Turystki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 5 września 2016r.

 

W załączeniu: Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadania publicznego pt. 49 Ogólnopolsk


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadania publicznego pt. 49 Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej

 

W dniu 15 lipca 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Lokalną Organizację Turystyczną w Szklarskiej Porębie na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa  pt. "49 Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej"

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: paulina.gibek@umwd.pl  oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa, Wydział Sportu, Rekreacji i  Turystki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 27 lipca 2016r.

 

W załączeniu: Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadania publicznego pt. Geologiczny ge


W dniu 13 czerwca 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa  pt. Geologiczny geocaching na Przedgórzu Sudeckim

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agata.lewicka@umwd.pl  oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa, Wydział Sportu, Rekreacji i  Turystki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław do dnia 26 czerwca 2016r.

 

W załączeniu: Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadania publicznego pt. Konkurs wiedzy


W dniu 23 maja 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Certus, na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa  pt. Konkurs wiedzy o Dolnym Śląsku

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agata.lewicka@umwd.pl  oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa, Wydział Sportu, Rekreacji i  Turystki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław   do dnia 31 maja 2016r.

 

W załączeniu: Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadania publicznego pt. „IX Karkonosk


W dniu 9 maja 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa  pt. „IX Karkonosko-Izerski Sejmik Turystyczny – Konferencja poświęcona zagadnieniom Rozwoju turystyki w regionie”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: agata.lewicka@umwd.pl  oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa, Wydział Sportu, Rekreacji i  Turystki ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław   do dnia 20 maja 2016r.

 

 

W załączeniu: Oferta