rozmiar czcionki: A | A | A

Wyniki Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego 2023 dla ngo

Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert pn. "Dolnośląski Fundusz Odrzański" przeznaczony dla organizacji pozarządowych. Do dofinansowania wytypowano 13 projektów, których pełen wykaz znajduje się poniżej.

WYNIKI DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU ODRZAŃSKIEGO 2023Ogłoszenie o konkursie

Od 6 do 29 marca 2023 r. organizacje pozarządowe działające na rzecz poprawy warunków uprawiania turystyki na terenach nadodrzańskich mogą składać oferty realizacji zadań polegających na budowie lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej i/lub zakupie sprzętu turystycznego, służącego do uprawiania turystyki wodnej.

Poprzez infrastrukturę i sprzęt turystyczny rozumie się w szczególności: przystanie, pola biwakowe (np. wiaty, ławostoły, paleniska, kosze na śmieci), parkingi dla kamperów, zaplecze sportowo – rekreacyjne (np. boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw), miejsca wodowania i wyciągania kajaków oraz innego sprzętu pływającego, zejścia do wody, miejsca etapowe (węzłowe), szlaki wodne, wypożyczalnie sprzętu pływającego, sprzęt pływający, slipy dla łodzi.

Oferty należy składać w następujący sposób:

  1. Wypełnić i złożyć ofertę w Generatorze eNGO pod adresem:https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace od 6 do 29 marca 2023 r. (do godziny 23:55).
  2. Zapisać ofertę na dysku komputera.
  3. Podpisać ofertę podpisem elektronicznym.
  4. Podpisać wymagane załączniki podpisem elektronicznym.
  5. Przesłać ofertę oraz wymagane załączniki za pomocą platformy ePUAP do 29 marca 2023 r. (do godziny 23:59).

Wkład własny organizacji musi wynosić minimum 10% wartości zadania. Maksymalna kwota dotacji to 150.000,00 zł. 

Czas realizacji: od 2 maja 2023 r. do końca 2023 r.


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym OGŁOSZENIEM O KONKURSIE oraz UCHWAŁĄ podwyższającą wysokość środków przeznaczonych na konkurs do kwoty 1.055.425,00 zł.

Poprzednia, nieaktualna wersja ogłoszenia (zmiana dotyczy terminu składania ofert - został on wydłużony do 29.03.2023)

Wzory załączników:

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o dotacjach w poprzednich latach (UWAGA! NALEŻY DOKONAĆ SKREŚLEŃ!)

2. Oświadczenie o numerze konta bankowego.