rozmiar czcionki: A | A | A

Miasto: Wrocław
Powiat: wrocławski

Położenie
Między Parkiem Szczytnickim, a wrocławskim ZOO znalazła swoje miejsce monumentalna budowla - Pomnik Historii - Hala Stulecia (Hala Ludowa) – jedno z ważniejszych dzieł architektury światowej XX w.

Rys historyczny
Hala powstała na początku XX w. według projektu wrocławskiego architekta, Maksa Berga. Prace nad budową kolosa rozpoczęły się z polecenia pruskiego króla Fryderyka Wilhelma II już w 1911 r. Dwa lata później - w 1913 r. - przy okazji Wystawy Stulecia, upamiętniającej zwycięstwo sprzymierzonych wojsk Austrii, Rosji, Prus i Szwecji nad armią Napoleona w bitwie pod Lipskiem (1813 r.), uroczyście oddano Halę Stulecia do użytku. Po II wojnie światowej, Hala była gospodarzem Wystawy Ziem Odzyskanych. Wtedy też (1948 r.) ówczesne władze zmieniły nazwę obiektu na Halę Ludową. 13 lipca 2006 r. obiekt został wpisany (pod nazwą Hala Stulecia) na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Współczesność
Hala ma 42 m wysokości, a nakrywająca ją kopuła 67 m średnicy. Maksymalna szerokość wnętrza wynosi 95 m, a dostępna powierzchnia 14 tyś. m2. Oprócz wystaw i przedsięwzięć na mniejszą skalę, jest miejscem wielkich masowych imprez. W zabytkowych wnętrzach odbywają się ponadto imprezy targowe oraz monumentalne przedstawienia operowe. Przez kilka sezonów rozgrywano tu mecze koszykarskiej ekstraligi drużyny Śląska Wrocław. 31 maja 1997 r. w czasie szóstej wizyty w Polsce Jan Paweł II poprowadził w Hali Ludowej modlitwę ekumeniczną w ramach kongresu eucharystycznego.

Dojazd
Warszawa-Wrocław; PKP, PKS, Trasa: Droga 7 (8, E67, E77), Droga 8 (E67), Droga A1 (1, 8, E67, E75), Droga S8 (E67), 342,8km
Berlin-Wrocław; PKP, PKS, Trasa: A100, A113, E36, A10, A15, E36, A4; 340.50 km
Praga-Wrocław; PKP, PKS, Trasa: E 67/ D11, 30, 33, 8 , E67; 267.76 km

Kontakt
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.,
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
tel. +48 713475102, +48 71 3477200, fax: +48 71 3486851
http://www.halaludowa.wroc.pl/