rozmiar czcionki: A | A | A

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

W związku z przeprowadzoną aktualizacją „Programu rozwoju turystyki dla Województwa Dolnośląskiego” publikujemy wersje dokumentu po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, w których udział wzięli min. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, liderzy społeczności lokalnej, branża turystyczna oraz organizacje pozarządowe.

Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego

Schemat nr 1 Drzewo problemów

Schemat nr 2 Drzewo celów i działań P1 P2

Schemat nr 2 Drzewo celów i działań P3 P4 P5

Tabela nr 20 Harmonogram terminy naborów

Tabela nr 21 Harmonogram działań dofinansowanych z RPO

Tabela nr 22 Harmonogram działań dofinansowanych z innych źródeł

Tabela nr 23 Harmonogram wdrożenia

Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy

Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego "Kraina Grądów Odrzańskich"

Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego "Ślęża"

Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Subregionu Nysa-Kwisa-Bóbr

Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Borów Dolnośląskich

Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Subregionu Karkonosze i Gór Izerskie

Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Pogórza Kaczawskiego

Sudety Wałbrzyskie, Strategia Rozwoju Turystyki w Gminach: Wałbrzych, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno- Zdrój, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Walim, Głuszyca oraz w Powiecie Wałbrzyskim na tle Subregionu Turystycznego "Góry Wałbrzyskie"

Strategia Subregionu Sowiogórskiego, Koncepcja rozwoju subregionalnego produktu turystycznego

Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Ziemi Kłodzkiej