rozmiar czcionki: A | A | A

Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku 2019-2022

Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku 2019

Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku 2015

Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku 2012


Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012 - raporty 2010/2011 :

Analiza ogólnych trendów w ruchu turystycznym na Dolnym Śląsku

Analiza wpływu trendów rozwojowych w turystyce europejskiej i krajowej na dolnośląską turystykę

Charakterystyka aktualnej sytuacji gospodarki turystycznej na Dolnym Śląsku

Wpływ zidentyfikowanych tendencji w ruchu turystycznym w regionie na trendy rozwojowe w gospodarce turystycznej na Dolnym Śląsku

Antycypacja dziedzin gospodarki turystycznej o największych i najmniejszych perspektywach rozwoju, a co za tym idzie potrzeb gospodarki turystycznej w dziedzinie potencjału ludzkiego w podziale K-M.

Analiza trendów ruchu turystycznym na Dolnym Śląsku w podziale na subregiony turystyczne

Analiza badań ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w układzie powiatów

Analiza istniejącego potencjału turystycznego/walory turystyczne, baza około turystyczna/ w układzie subregionalnym

Badania popytu na potencjalne produkty turystyczne w układzie subregionów

Rekomendacje dotyczące tworzenia i rozwoju produktów turystycznych oraz miejsc pracy dla K i M w kontekście Mistrzostw Europy 2012

Analiza stanu bieżącego wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w turystyce

Antycypacja niezbędnych rozwiązań technicznych i potrzeb szkoleniowych w dziedzinie wykorzystania nowoczesnych kanałów informacyjnych

Określenie niezbędnych działań w sektorze turystycznym w kontekście organizacji Mistrzostw Europy 2012

Określenie potrzeb szkoleniowych w sektorze turystycznym w kontekście rozwoju istniejących i przyszłych - potencjalnych produktów turystycznych

Podsumowanie projektu, analiz naukowych - rekomendacje dla projektów szkoleniowych, turystycznych realizowanych z PO KL