rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego dla gmin

20.04.2023 15:07

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023”.

fot. Krzysztof Konieczny

Do Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego swoje projekty na budowę lub modernizację infrastruktury turystycznej na terenach nadodrzańskich i/lub zakup sprzętu pływającego mogły zgłaszać 23 gminy, przez które przepływa Odra lub które z nią sąsiadują.

Do konkursu wpłynęło 9 ofert, a 8 z nich dostało dofinansowanie. Gratulujemy wybranym gminom i cierpliwie czekamy na realizacje zgłoszonych do konkursu inwestycji.

Wyniki znajdują się w zakładce Dolnośląski Fundusz Odrzański.